REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Vzdělávací projekty Vytiskni stránku 

Vzdělávací projekt „Úspěšní absolventi svým následovníkům“

... 

Vzdělávací cyklus „Příprava absolventa VŠ pro vstup do zaměstnání“

REVIC se podílel na přípravě cyklu seminářů zaměřených na přípravu studentů posledních ročníků prezenční formy studia magisterských studijních programů pro vstup do praxe. Cílem těchto seminářů bylo dostatečně připravit absolventa v oblasti komunikačních a prezentačních schopností a pomoci tak dosáhnout úspěchu ve výběrových řízeních, kterých se zúčastní. Pro realizaci byla vybrána renomovaná firma zabývající se personálním poradenstvím MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Nabídka kurzu se u studentů setkala s neobvyklým ohlasem.

Přednáškový cyklus „Jak uspět na trhu práce“

Snahou REVIC je podílet se na zajištění kvalitních podmínek pro snazší vstup a uplatnění absolventů na trhu práce. Proto připravuje projekt „Jak uspět na trhu práce“, který má za cíl poskytnout studentům posledních ročníků informace potřebné pro vstup na trh práce. Což znamená ve spolupráci se zaměstnavateli připravit těmto studentům dostatečné informační zdroje pro jednodušší přechod ze studia na trh práce pomocí speciálních přednášek a tištěných materiálů.

Vzdělávání s Ing. Davidem Gruberem

Během prázdninových měsíců mají zájemci možnost využít Letních kurzů s Davidem Gruberem, odborníkem na oblast využívání duševních technik. Kurzy jsou zaměřeny např. na problematiku racionálního čtení, Time + Vitality managementu, MG Resistingu, komunikace nebo jak se efektivně učit cizí jazyk atd.


aktualizováno: 01.01.2011 18:03:28