REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Léto s Davidem Gruberem 2000 Vytiskni stránku 

Termín: 4.-6. srpen 2000
Místo: Areál VŠB-TU Ostrava-Poruba

Učební program:
Pátek 4. 8. a sobota 5. 8:
Vždy dvě dvouhodinovky odborného kurzu s tréninkem (8:30-12:30), odpoledne sport, vycházky, koupaliště aj. dle chuti a počasí. Navečer nebo v případě špatného počasí hned po obědě další 90ti minutový blok, potom beseda nebo diskuse (podle přání většiny a s ohledem na počasí 16:30-18:00 nebo 19:00-20:30).

Neděle 6. 8.:
8:30-12:00 odborný kurz s tréninkem, po obědě možnost individuální konzultace

Odborná náplň:
Pátek
Metoda dvojchytrého čtení, metoda NEANA (jak NEstudovat, Avšak NAstudovat), mapování mysli a jejich kombinace. Aplikace na konkrétních studijních textech, které si účastníci mohou donést s sebou a v určitém rozsahu přímo na akci zvládnout. Synergické skupinové studium. Vyhmátnutí podstaty textu, utvoření si vlastního názoru z protichůdných informací. Umění číst mezi řádky. Racionální jádro kontra pragmatické pozlátko reklamních informací. Informační hygiena, umění relaxovat a vypnout.

Sobota
Umění jednat s lidmi a přesvědčovat, obrana proti řečnickým trikům

  • Zvládnutí všech hlavních součástí obsahové rétoriky (zásady správné diskuze, přesvědčivý projev, taktní kritika, small talk aj.)
  • Probrání 21 konkrétních triků a protitriky ke každému z nich
  • Orientaci, kdy je používání triků a protitriků vhodné a kdy ne

Neděle
Zvládání konfliktů bez zbytečných negativních emocí

  • Život téměř bez stresů z konfliktů (nebo aspoň s tak malým počtem, který okolí vzhledem k absolventově profesi ani nepokládá za možné).
  • Zvládání řídkých konfliktů bez negativních emocí
  • Umění reálného kompromisu. Řešení srážek s blbcem
  • Řadu taktik proti silnějším soupeřům, taktik pro zdánlivě bezvýchodné situace
  • Rozšíření asertivity. Know-how pro situace, kdy asertivita jako by selhávala

 
 
 


aktualizováno: 08.01.2004 17:02:35