REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
O nás Vytiskni stránku 

JINÍ SLIBUJÍ, MY PRO VÁS JIŽ 14 LET PRACUJEME!

Stručná charakteristika

Hlavním cílem REGIONÁLNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO INFOCENTRA, o.s. (REVIC), původně INFOCENTRA VŠB-TUO, je celkový rozvoj a podpora talentované mládeže Moravskoslezského kraje (MSK) prostřednictvím zvyšování její informovanosti, znalostí a dovedností.

Původní projekt INFOCENTRA VŠB-TUO vytvořili studenti VŠB-Technické univerzity Ostrava v úzké spolupráci s vedením univerzity. A právě INFOCENTRUM bylo v rámci Poradenského centra VŠB-TUO vybráno pro zajišťování profesního poradenství na univerzitě. Nový název, REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s., přesněji vystihuje rozšiřující se působnost organizace také mezi studenty ostatních vysokých škol MSK. 

Nástroje spolupráce

Hlavním úkolem REVIC je navazování kontaktů mezi budoucími absolventy vysokých škol MSK a jejich potencionálními zaměstnavateli. K tomuto účelu jsme zřídili databázi studentů, která obsahuje informace o studentech 3. až 5. ročníků. Dále spravujeme databázi absolventů VŠB-TUO od roku 1998. Studenti získávají informace o firmách z databáze firem. Do současnosti využilo našich služeb více než 250 prestižních zaměstnavatelů z ČR i zahraničí.

Máme velký zájem nalézat mezi firmami stabilní partnery, se kterými chceme budovat dlouhodobou spolupráci. Firmám, které se stanou VÝZNAMNÝMI PARTNERY REVIC, nabízíme “full servis“ dle jejich požadavků.

Pro rozvoj a podporu talentované mládeže (viz Projekty):

 • pořádáme prezentace zaměstnavatelů nejen na půdě univerzit
 • organizujeme odborné konference a semináře
 • realizujeme vzdělávání pro studenty
 • vydáváme tištěné publikace a periodika
 • provozujeme webové stránky www.revic.cz

Náš tým

Dle potřeby a náročnosti konkrétních projektů v průběhu kalendářního roku pracuje na projektech REVIC stovka dobrovolníků a brigádníků především z řad studentů vysokých škol z MSK. Mezi další spolupracovníky REVIC patří např. úspěšní absolventi, kteří dnes pracují v prestižních firmách, ale na svou Alma Mater stále nezapomněli. Podle odborné náročnosti projektů spolupracujeme s externími dodavateli služeb (např. lektoři, grafici, programátoři, ...).

Občanské sdružení nebo jeho aktivní členové se podíleli mimo jiné na řešení řady odborných projektů týkajících se výše uváděných činností, jako např.:

 • Systém dlouhodobého sledování uplatnění absolventů vysokých škol (Fond rozvoje VŠ)
 • Uplatnění absolventů EkF VŠB-TUO na trhu práce (Grantová agentura ČR)
 • Hodnocení kvality vysokých škol (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
 • Vstup absolventů bakalářských i magisterských studijních programů na trh práce (rozvojový projekt MŠMT)
 • Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv (ESF, OP Rozvoj lidských zdrojů)
 • Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR (rozvojový projekt MŠMT)
 • REFLEX: The Flexible Professional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in Europe (výzkumný projekt Evropské komise)
 • Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR (rozvojový projekt MŠMT)
 • EUROSTUDENT III (výzkumný projekt HIS)
 • Tvá univerzita – Tvá budoucnost (rozvojový projekt MŠMT)

 Členství a ocenění

 


aktualizováno: 02.02.2011 07:09:01