REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Jak uspět na trhu práce pro techniky (21.3.2007 – 9.5.2007) Vytiskni stránku 

Již druhým rokem proběhl na technických fakultách VŠB-TU Ostrava cyklus přednášek s názvem Jak uspět na trhu práce. Cílem bylo poskytnout studentům posledních ročníků bakalářských i magisterských studijních programů informace potřebné pro vstup na trh práce a připravit jim ve spolupráci se zaměstnavateli dostatečné informační zdroje pro jednodušší přechod ze studia do zaměstnání.

Jednotlivých přednášek se zhostili profesionálové z řad personálních manažerů prestižních zaměstnavatelů spolupracující s INFOCENTREM VŠB-TUO jako Siemens, Procter&Gamble, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Osram Bruntál, Philip Morris ČR, Bosch Diesel, Bang&Olufsen a VOKD. Cyklus přenášek zahájil specialista komunikace Ing. Jan Kopecký ze společnosti Siemens s přednáškou na téma Vyhledávání zaměstnavatele. Studenti se mohli například dozvědět jak hledat a najít perspektivní zaměstnání, které profese mohou jako absolventi vykonávat a jaké jsou jejich finanční aspekty. Dalším tématem byly Preferované kompetence absolventů, kterou přednášel HR manager C&SR společnosti Procter&Gamble Ing. Ivan Baranec a zdůraznil výčet hlavních dovedností důležitých pro praxi. Třetí přednášku na téma Jazykové kompetence absolventů zahájili netradičním způsobem, a to v anglickém jazyce, zástupci firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech pan Mgr. Jaromír Radkovský, MBA a paní Ing. Kateřina Holušová. Přednáška se týkala stavu jazykových znalostí v ČR, jazyku jako součásti kultury a forem jazykové výuky. Další přednášku na téma První kontakt se zaměstnavatelem přednášela specialistka pro nábor zaměstnanců Ing. Markéta Hrychová ze společnosti Osram Bruntál. Velkým přínosem této přednášky pro studenty byly informace o tom, jak napsat motivační dopis, jak vytvořit strukturovaný životopis nebo jak se připravit na pohovor. Velkým zájmem studentů o přednášku se mohla pochlubit paní Mgr. Vendula Hochová ze společnosti Philip Morris ČR, která přednášela na téma Přijímací pohovor. Přednášku o Trainee programech přednesla Mgr. Vendula Nejedlá ze společnosti Bosch Diesel. Studenti se mohli dozvědět o systému školení, rotačním programu či o významu trainee programů. Předposlední přednáška byla na téma Assessment centra. Vedla ji, spolu s kolegy, personalistka Ing. Natálie Davasová. Studenti si mohli vyzkoušet test „Názorové řady“, který jim byl následně vyhodnocen. Cyklus přednášek završil PhDr. Zdeněk Starý, personální ředitel VOKD, a.s., přednáškou na téma Pracovní smlouva a zaměstnanecké výhody.

Všechny přednášky měly u studentů velký ohlas. Z těchto přednášek bude zpracována ucelená publikace, která bude studentům k dispozici. INFOCENTRUM VŠB-TUO touto celoroční aktivitou doplňuje široké spektrum služeb vedoucích k vyššímu uplatnění našich budoucích absolventů na trhu práce. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím i zúčastněným studentům a těšíme se na další spolupráci, nejdříve v zimním semestru na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.


       

 

aktualizováno: 11.06.2007 09:13:40