REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Léto s Davidem Gruberem 2001 Vytiskni stránku 

Jako již v minulých letech, i v tomto roce se v průběhu letních prázdnin uskutečnil tradiční vzdělávací kurz Davida Grubera. V prostorách VŠB-TUO se pod organizačním zajištěním INFOCENTRA VŠB-TUO sešla třicítka nejen pravidelných, ale i nových účastníků tohoto letního vzdělávacího kurzu.

Náplní čtyřdenního kurzu technik duševní práce Davida Grubera byla jako první oblast komunikace. V rámci její mimoslovní stránky byly procvičovány schopnosti, jak získat převahu při jednání, dovednosti tajné řeči těla, jak rozpoznat lež a rozdíly v uvažování mužů a žen s důrazem na jejich praktické využití v každodenním životě. Dále pak efektivní práce s informacemi, v rámci které, se účastníci navzájem představili a pomocí speciální techniky si získané informace bez problému zapamatovali. Na programu byly také techniky rozšiřování paměti, metoda dvojchytrého čtení, synergické skupinové studium, informační hygiena, time management a rychlostudium angličtiny.

Umění zvládat stres, negativní emoce a povahové vlastnosti u sebe i druhých bylo náplní třetího dne věnovaného emotion managementu.

Doprovodné aktivity kurzu, sportovní, kulturní a společenské akce, měly účastníky inspirovat, jak nejefektivněji nelézt pohodu a klid v dnešní uspěchané době.

Celý kurz byl koncipován do dvou bloků. Dopolední dvouhodinovou výuku následoval společný oběd v menze školy, odpoledne se účastníci setkali na další dvě hodiny výuky. Večerní program tohoto čtyřdenního kurzu byl přizpůsoben aktuálním podmínkám počasí. Velmi příjemné a přínosné (nutné podotknout, že nejen pro ženy) bylo večerní setkaní s paní Jaroslavou Vlasákovou na téma "Profesionální image". Její poznatky a rady z této oblasti byly příjemným zpestřením tohoto již tradičního letního kurzu Davida Grubera, na jehož další pokračování se můžeme již nyní těšit.

Pro zájemce o techniky duševní práce Davida Grubera uvádíme adresu jeho webových stránek: http://www.gruber.cz/, kde je možné získat více informací včetně přehledu plánovaných akcí.

 
 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:25:40