REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Jak uspět na trhu práce Vytiskni stránku 

Jako každoročně proběhl na technických fakultách VŠB-TU Ostrava cyklus přednášek s názvem Jak uspět na trhu práce. Cílem bylo poskytnout studentům posledních ročníků bakalářských i magisterských studijních programů informace potřebné pro vstup na trh práce a připravit jim ve spolupráci se zaměstnavateli dostatečné informační zdroje pro jednodušší přechod ze studia do zaměstnání.

Jednotlivých přednášek se zhostili profesionálové z řad personálních manažerů prestižních zaměstnavatelů spolupracující s REVIC jako Siemens, Procter&Gamble, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Bang&Olufsen, Philip Morris ČR, ŽDB a Bosch Diesel. Cyklus přenášek měl opět zahájit specialista komunikace Ing. Jan Kopecký ze společnosti Siemens s přednáškou na téma Vyhledávání zaměstnavatele. Bohužel se přednášky nezúčastnil, za což se studentům ještě jednou velmi omlouváme. Dalším tématem byly Preferované kompetence absolventů, kterou přednášel Zdeněk Šíma ze společnosti Procter&Gamble. Studenti se mohli dozvědět jaké jsou klíčové kompetence absolventů a jak je dále rozvíjet. Všechny jistě potěšil milý dáreček, který studenti dostali po zodpovězení pár jednoduchých otázek. Třetí přednášku na téma První kontakt se zaměstnavatelem velmi zajímavě přednášela Hana Jelínková ze společnosti Bang&Olufsen. Na příkladech motivačních dopisů a strukturovaných životopisů názorně ukázala chyby a nedostatky, kterých se často absolventi dopouští. Veškeré materiály, které byly k přednášce použity, studenti dostali s sebou. Další přednášku na téma Jazykové kompetence a interkulturní rozdíly v mezinárodních firmách zahájili zástupci firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech Ing. Martin Kaderka a Ing. Kateřina Holušová. Na přednášce se mohli studenti dozvědět nejen jak nejlépe zdokonalit své jazykové znalosti, ale hlavně také velmi zajímavé, podnětné a pro některé lehce šokující informace, jak to v Hyundai chodí. Velkým zájmem studentů o přednášku se mohla pochlubit paní Jana Chatterjee ze společnosti Philip Morris ČR, která přednášela na téma Přijímací pohovor. Přednášku o Assessment centrech přednesly Mgr. Eliška Těžká a Mgr. Petra Wodecká ze společnosti ŽDB. Přednáška byla vedena velmi zajímavým způsobem. Studenti si mohli prakticky vyzkoušet vlastní postřeh v testu probíhajícím v Assessment centrech, krátce popsat sebe a své koníčky „před tabulí“ a řešit matematické hádanky. Za své výkony všichni dostali malý dáreček. Cyklus přednášek završil Ing. Oldřich Židlík, vedoucí oddělení z firmy BOSCH DIESEL s.r.o., přednáškou na téma Trainee programy. Přednáška byla velmi motivační a nebyl student, sedící v posluchárně, který by nezapřemýšlel o budoucí kariéře právě v BOSCH DIESELU.

Všechny přednášky měly u studentů velký ohlas. Z těchto přednášek bude zpracována ucelená publikace, která bude studentům k dispozici. REVIC touto celoroční aktivitou doplňuje široké spektrum služeb vedoucích k vyššímu uplatnění našich budoucích absolventů na trhu práce. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím i zúčastněným studentům a těšíme se na další spolupráci, nejdříve v zimním semestru na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

 

      

 

 

 


aktualizováno: 17.06.2008 15:01:36