REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Vzdělávací projekt Úspěšní absolventi svým následovníkům Vytiskni stránku 

           

 

Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ

Plakát podzimního běhu vzdělávacího cyklu 

Poslání a vize projektu
Potřebnost a cíle projektu
Primární cílové skupiny
Formy naplnění a výstupy projektu
Vzdělávací akce

Studijní materiály

Fotogalerie
  

Poslání a vize projektu

 • poslání - zajistit snazší vstup absolventů bakalářských i magisterských studijních programů VŠB-Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy podnikání na trh práce a posílit jejich spolupráci s atraktivními zaměstnavateli
 • vize - formou cyklu přednášek, školení, tréninků a testování personalistů a úspěšných absolventů pro cílovou skupinu studentů posledních ročníků VŠ poskytovat zkušenosti, znalosti a další podnětné informace potřebné pro vstup na trh práce a zároveň umožnit aktivní odzkoušení některých dovedností studentů formou testů nebo případových studií

Potřebnost a cíle projektu

Hlavním důvodem realizace projektu je dlouhodobě problematické uplatnění absolventů VŠ v regionu a především množství absolventů nacházejících uplatnění na trhu práce v jiných regionech ČR či zahraničí, často v profesích vyžadujících nižší než dosaženou kvalifikaci.

V důsledku celosvětové finanční a ekonomické krize, budou personalisté většiny firem preferovat hlavně absolventy, kteří kromě teoretických vědomostí budou nabízet další znalosti a dovednosti a budou vědět, jak se správně na trhu práce zorientovat, v čemž by jim měl pomoci tento vzdělávací cyklus, jehož se budou účastnit především aktivní studenti ochotní na sobě stále „pracovat“.

Hlavní cíle a projektu:

 • nabízet vysokoškolákům z Ostravy informace potřebné pro přípravu a úspěšný vstup na trh práce
 • umožnit účastníkům aktivní odzkoušení některých dovedností formou testů nebo případových studií
 • představovat významné zaměstnavatele absolventů ostravských VŠ
 • představovat (přednášející) úspěšné absolventy ostravských VŠ jako příklady pro ostatní účastníky
 • vydat publikaci s výše uvedenými informacemi, která bude vysokoškolákům z Ostravy zdarma rozdávána

Primární cílové skupiny

 • studenti posledních ročníků bakalářských i magisterských studijních programů VŠB-Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoké školy podnikání
 • zaměstnavatelé a jejich personalisté
 • vysoké školy

Formy naplnění a výstupy projektu

 • 2 běhy vzdělávacích akcí - setkání zaměstnavatelů s cílovou skupinou studentů posledních ročníků ostravských VŠ
 • elektronická verze na webových stránkách
 • tištěná publikace

Vzdělávací akce

Témata setkání:

 • 1. setkání - zdroje informací a kritéria výběru zaměstnavatele; soft skills předpokladem úspěchu na trhu práce, aneb Co a jak umět a znát?; doporučené formy vzdělávání
 • 2. setkání - možnosti zdokonalení jazykových schopností; komunikace se zaměstnavatelem aneb příprava strukturovaného životopisu a motivačního dopisu; sebeprezentace
 • 3. setkání - jak vyzrát na přijímací pohovory, testy a assessment centra; trainee programy; situace před a po nástupu do zaměstnání

Účastníci setkání z řad firem:

 • 3-4 firmy na jednom setkání
 • z každé firmy 1 personalista a 1 absolvent některé z ostravských VŠ

Metody a nástroje setkání:

 • přednášky
 • případové studie
 • praktické příklady
 • diskuse
 • workshopy
 • brainstorming
 • školení
 • tréninky
 • nácvik
 • testování
 • modelové situace
 • skupinové aktivity

Cena:

 • zdarma vzdělávání účastníků z řad studentů posledních ročníků ostravských VŠ
 • zdarma vystavení a předání závěrečných osvědčení o absolvování
 • zdarma rozdávání studijních materiálů a tištěné publikace

Termíny a místa setkání:

 • jarní běh 2009 především pro studenty technických fakult VŠB-TUO:
  • 25. března, 1. a 9. dubna 2009
  • prostory VŠB-TUO v Ostravě-Porubě
 • podzimní běh 2009 pro studenty všech ostravských VŠ – VŠB-TUO, OU, VŠP:
  • 11., 18. a 25. listopadu 2009
  • prostory magistrátu statutárního města Ostrava v centru města

Studijní materiály

Prezentace

Hledání a výběr zaměstnání [PDF]

Výběr zaměstnavatele [PDF]

Soft skills a formy vzdělávání [PDF]
Soft skills [PDF]
Jazykové schopnosti [PDF]

Strukturovaný životopis a motivační dopis, sebeprezentace [PDF]

Přílohy: [PDF] [PDF]

Motivační dopis, životopis, typy výběrových řízení [PDF]
Sebeprezentace [PDF]
Přijímací pohovor [PDF]
Assessment centre a absolventské centrum [PDF]
Assessment centrum [PDF]

Nástup do zaměstnání

Přílohy: [PDF] [PDF] [PDF]

 

Testy

Studijní testy poskytla redakce Ekonomie a podnikání nakladatelství Grada Publishing

Test: Byl by z vás vůdce? [PDF]

Test: Mapa asertivity [PDF]

Time management - úvodní diagnóza [PDF]

Test: Aktivní znalosti jazyka [PDF]

Test: Jak jste důvěryhodní? [PDF]

Testy z přijímacích řízení [PDF]

Test: Jste vystaveni mobbingu? [PDF]

Publikace

Publikace byla rozdána přednostně účastníkům vzdělávacího cyklu a poté v měsících listopadu a prosinci distribuována na všechny ostravské vysoké školy

Obsah publikace [PDF]

Fotogalerie

Jarní běh vzdělávacího cyklu


 
  

Podzimní běh vzdělávacího cyklu


 

 
 

Předávání osvědčení o absolutoriu

Osvědčení předávali regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Holica (jarní běh) a prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ing. Jan Skipala, Ph.D. (podzimní běh)


 


aktualizováno: 18.01.2010 09:37:08