REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
SYMBIÓZA 2007 Vytiskni stránku 
 
 

ŠANCI NALÉZT UPLATNĚNÍ MĚLI POPRVÉ VYSOKOŠKOLÁCI Z CELÉHO KRAJE


odborný seminář
"Cesty ke zvyšování kompetencí absolventů vysokých škol"

13. března 2007 VŠB-TUO

setkání zástupců firem se studenty a absolventy vysokých škol Moravskoslezského kraje

14. března 2007 VŠB-TUO

PARTNEŘI PROJEKTU:
Moravskoslezský kraj
[www]
Statutární město Ostrava [www]
Úřad práce v Ostravě [www]
INFOCENTRUM VŠB-TUO
[www]
 

 

Nová SYMBIÓZA

 

 

Letošní 6. ročník SYMBIÓZY se zásadním způsobem odlišoval od všech předchozích. Hlavní inovace spočívá v zapojení všech vysokých škol Moravskoslezského kraje (MSK).

Tento počin vzešel z jednání nových Partnerů projektu, kterými jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Úřad práce v Ostravě a studentská organizace INFOCENTRUM VŠB-TUO. Tito Partneři se dohodli dlouhodobě na projektu spolupracovat a vystupovat jako pořadatelé akce, hlavním organizátorem je INFOCENTRUM. Po vzájemné dohodě s vedením VŠB-TU Ostrava bylo rozhodnuto, že SYMBIÓZA bude i nadále organizována na půdě této největší univerzity kraje. Proto se ve dnech 13. a 14. března sešli účastníci dvoudenního setkání v prostorách nové Auly VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, aby naplnili hlavní cíle tohoto unikátního projektu.

Dopolední část prvního dne SYMBIÓZY, který probíhal pod záštitou hejtmana MSK Ing. Evžena Tošenovského, měla nejprve seznámit zástupce firem s aktuální nabídkou studia a profilů absolventů a další spolupráce jednotlivých vysokých škol MSK a nabídkou možné spolupráce ze strany Partnerů projektu. Za Partnery projektu nejprve vystoupili místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK Ing. Jan Březina a zástupce Úřadu práce v Ostravě Ing. Jiří Krhut. Následovala vystoupení zástupců vysokých škol, která byla prezentována osobami nejkompetentnějšími, prorektory pro studium. Za VŠB-TUO vystoupil prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., za Slezskou univerzitu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., za Ostravskou univerzitu doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. a za Vysokou školu podnikání Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA.

V odpolední části byly rozvíjeny závěry odborné konference jubilejního 5. ročníku SYMBIÓZY, jejímž cílem bylo pojmenovat slabé stránky absolventů vysokých škol při uplatnění na trhu práce. V letošním roce bylo cílem odborného semináře nalézt směry a konkrétní nástroje, které povedou k navyšování úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotliví vystupující informovali o speciálních projektech (např. Institut trhu práce), nebo prezentovali ostatním účastníkům příklady dobré praxe ať už z akademické půdy (projekt Jak uspět na trhu práce) nebo z prostředí jednotlivých zaměstnavatelů. Na konec prvního dne byl pro účastníky SYMBIÓZY připraven slavnostní raut v prostorách Menzy č. 5.

Druhý den SYMBIÓZY proběhl veletrh pracovních příležitostí, během kterého se zaměstnavatelé setkávali s potenciálními zaměstnanci z řad studentů a absolventů vysokých škol MSK.
Na slavnostním zahájení vystoupili dva významní hosté: náměstkyně hejtmana MSK PhDr. Jaroslava Wenigerová a rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., kteří zmínili význam celé akce pro kraj i univerzitu a vyzdvihli kvalitní práci organizátora, studentské organizace INFOCENTRUM VŠB-TUO.
Poté již došlo k setkáním studentů a firem. Možností kontaktů bylo hned několik. Firmy se prezentovaly po celý den na stáncích nebo v 15ti minutových intervalech v přednáškových aulách. Zároveň po celý den probíhaly osobní pohovory, na které se studenti dopředu registrovali na webových stránkách INFOCENTRA.
Studenti mohli na místě vyplnit osobní dotazníky a zařadit se tak do personálních databází firem nebo databází INFOCENTRA. U personalistů zjišťovali nabídku pracovních pozic, odborných stáží nebo brigád, resp. zde docházelo k navazování spolupráce při tvorbě bakalářských a diplomových prací atd. V průběhu dne proběhlo také losování o ceny Partnerů INFOCENTRA, kde hlavní cenu, zahraniční zájezd v hodnotě 20.000 Kč, věnovala společnost GTS international.

SYMBIÓZA 2007 zaznamenala několik rekordů, neboť se jí zúčastnilo více než 110 firem z celé České republiky a navštívilo ji okolo 7.000 návštěvníků.

Pavel Bořil (Citibank)
„Profesionalita organizátorů, úroveň prostor, ve kterých se akce konala, a zájem studentů dělají ze SYMBIÓZY jednoznačně nejlepší akci svého druhu v ČR. Jsem přesvědčen, že mezinárodní organizace, které pořádají podobné události na jiných školách, by se od vás mohly mnohému přiučit. Díky.“

Radomír Cyroň (OTIS Escalators)
„SYMBIÓZA je špičkovou akcí svého druhu, která minimálně v moravské kotlině nemá konkurenci. Služby jsou vždy naprosto profesionální, prostředí nové auly je nyní více než důstojným zázemím pro tuto akci. Držím palce i v dalších letech.“

Jan Kopecký (Siemens)
„SYMBIÓZA opět potvrdila, že je nejlépe připraveným projektem mezi career fairs v České republice. Děkujeme.“

Pavel Pitra (Subterra)
„Výborně zajištěná akce. Těšíme se na další pokračování v těchto kvalitách.“

Petr Novotný, 2. ročník Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
„Jelikož se zúčastnilo na akci SYMBIÓZA 2007 více jak 100 firem, byla rozmanitost nabízených možností uplatnění velmi vysoká. Jako student nižšího ročníku mě zajímala možnost kombinovat studium s poznatky z praxe. V tomto směru mě bylo ze strany firem nabídnuto několik možných spolupráci, takže věřím, že díky SYMBIÓZE budu připravenější na následný vstup do praxe.“

Eva Kotrbová, 3. ročník Filozofické fakulty Ostravské univerzity
„SYMBIÓZY jsem se letos zúčastnila již podruhé. Opět mě příjemně překvapila vysoká účastnost firem a jejich zájem o studenty – potencionální zaměstnance. Zajímavou zkušeností pro účastníky byly prezentace a osobní pohovory se zástupci jednotlivých firem, což je dle mého názoru výborný způsob, jak se seznámit s náplní budoucího zaměstnání a především rozšiřuje rozhled, jakým směrem se může člověk ubírat, uplatnit se a realizovat. Z organizačního hlediska byla akce velmi dobře zvládnutá. Věřím, že příští rok se zúčastní více zaměstnavatelů z oblasti humanitních studií.“

Lukáš Valenta, 4. ročník Ekonomické fakulty VŠB-TUO
„SYMBIÓZA byla pro mě ideální příležitostí, jak se blíže seznámit s řadou firem nabízejících práci v oblasti IT, kterou bych se chtěl právě zabývat. Z několika osobních rozhovorů mě asi nejvíce zaujala firma P&G. Měli propracovanou firemní prezentaci, příjemně vystupující pracovníky a navíc nabídku práce, která byla přesně dle mých představ. Navíc u této firmy jsem měl svou první velkou zkušenost s přijímacím testem.“

Jana Světanská, 5. ročník Fakulty strojní VŠB-TUO
„Letošní SYMBIÓZA byla pro mě, jako pro studentku pátého ročníku, velmi důležitá. Objevila jsem na ní velké množství firem, které se zabývají strojírenstvím. I když firma, o kterou jsem měla největší zájem se SYMBIÓZY nezúčastnila, i tak jsem získala hodně zajímavých nabídek, ze kterých si mohu vybírat. Je to pro mě jasná známka toho, že se svým vzděláním nebudu mít problém najít si ihned po ukončení školy práci.“ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

Symbióza 2006 slovem a obrazem | Symbióza 2005 slovem a obrazem | Symbióza 2004 slovem a obrazem | Symbióza 2003 slovem a obrazem | Symbióza 2002 slovem a obrazem

Kontaktní adresa:
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat
INFOCENTRUM VŠB-TUO, Studentská 1770 (E320), 700 32 Ostrava – Poruba,
tel./fax: 597 326 375
e-mail: info@revic.cz, http://www.revic.cz

 


aktualizováno: 08.01.2008 20:17:32