REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbióza 2003 Vytiskni stránku 

 

 

setkání zástupců firem s managementem univerzity a pedagogy

11. března 2003 VŠB-TUO

setkání zástupců firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

12. března 2003 VŠB-TUO

Symbióza znovu obstála a přilákala rekordní počet návštěvníků

Již podruhé měli všichni zainteresovaní možnost zúčastnit se na VŠB-TUO akce, která v dějinách univerzity nemá obdoby – Symbiózy 2003.

Symbióza na VŠB-TUO oficiálně nahrazuje všechny doposud konané aktivity jako Kontakt nebo Veletrh pořádané některými nadnárodními studentskými organizacemi. Jelikož těchto akcí se v Ostravě v průměru účastnilo 10 - 15 zaměstnavatelů ročně, minulé i stávající vedení univerzity si jasně uvědomují nutnost pořádání akcí, které přilákají zaměstnavatele na půdu VŠB-TUO, a proto preferují Symbiózu jako jediný oficiální personální projekt na půdě VŠB-TUO, jehož pořádáním vedení univerzity opětovně pověřilo INFOCENTRUM VŠB-TUO.

Letošní ročník úspěšně navázal na loňskou premiéru, a tak jsme mohli zaznamenat 63 zaměstnavatelů, kteří využili možnosti oslovit studenty, absolventy, ale také zástupce z řad vedení univerzity, fakult i jednotlivých kateder.

V důsledku změn, ke kterým dochází ve studijních programech vysokých škol v rámci přechodu na strukturované studium byl letošní ročník Symbiózy bohatší o úterní dopolední informační seminář. Na tomto semináři se zástupci firem dozvěděli informace o aktuální nabídce studijních programů a profilů absolventů jednotlivých fakult z úst těch nejpovolanějších – od proděkanů pro studium všech sedmi fakult.

Odpoledne prvního dne strávili účastníci z firem na pracovištích vybraných zástupců univerzity při navazování či prohlubování oboustranně výhodných vztahů.

Pomyslnou odměnou pak byl všem účastníkům prvního dne slavnostní raut v prostorách menzy VŠB-TUO. Účastníky pozdravil nejprve rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a za město Ostrava náměstek primátora pro strategický a ekonomický rozvoj Ing. Vít Ruprich, který ve svém vystoupení zdůraznil význam akcí jako Symbióza pro úspěšný rozvoj města.

Druhý den se firmy prezentovaly studentům a absolventům. Všechny zúčastněné pozdravil pan rektor a také prorektor pro studium prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., kteří následně vyzdvihli váhu Symbiózy také na tiskové konferenci před zástupci médií.

Letošní Symbióza zaznamenala rekordní účast návštěvníků z řad studentů a absolventů, neboť jich přišly celé 4 tisíce! Věřím, že všichni návštěvníci měli z čeho vybírat, protože řada firem využila více možností, jak navázat kontakt (viz rámeček na další stránce).

Proto jsme studenty požádali o komentář a některé odpovědi zde otiskujeme.

Martin Žuja, 3. r. bakalářského studia FS: „Akci Symbióza jsem navštívil poprvé, byl jsem velmi překvapen obrovským zájmem studentů. Myslím, že především z tohoto důvodu by mohla akce trvat déle, možná i více dní, neboť navštívit všechny prezentace se prostě během jednoho dopoledne nedá. Největší šanci sehnat zaměstnání mají bezesporu studenti EkF a FEI. Přístup vystavovatelů byl celkem přívětivý. Akci hodnotím kladně.“

Yvona Brandstatterová, 4. r. EkF: „S akcí Symbióza 2003 jsem byla spokojená. Mým cílem bylo především informovat se o situaci a požadavcích na trhu práce a to se mi také podařilo. Zklamáním pro mě byla pouze zástupkyně jednoho stánku, která mě odbyla mávnutím ruky a slovy: „Tak to se stavte až příští rok", poté co zjistila, že jsem ve 4. ročníku. Celková organizace byla dobrá.“

Radka Dvořáková, 5. r. FMMI: „Byla jsem překvapena nejen velkým zájmen studentů, ale hlavně zájmem zaměstnavatelů a jejich vstřícným přístupem. Největší možnost uplatnění mají určitě absolventi EkF. Bohužel my, studenti FMMI máme šanci sehnat práci v oboru soudě podle nabídek firem malou.“

Jana Červenková, 5. r. EkF: „Vzhledem k tomu, že jsem se nedávno zúčastnila podobného setkání Career Days, neubráním se tomu, abych nesrovnávala a tak to bude částečně ovlivněno touhle zkušeností v Praze. Celkově z mých dojmů mi byla příjemnější a přínosnější Symbióza. Určitě oslovila širší spektrum zájemců a prezentace firem byla pojata volněji, nezávisle a především informativně (se zaměřením na studenty). Myslím, že hodně lidí potěšily i propagační materiály jednotlivých firem, které naskýtají možnost svévolně a v klidu si zjistit informace podle svého gusta. Nedostatek jsem spatřovala jen v návalu lidí. Akce byla vydařená a určitě přinesla pro každého hodně zajímavého.“

Komplexnější hodnocení celé akce přinesl Akademik č. 4/2003. Za odevzdané hodnotící dotazníky mohli studenti a absolventi vyhrát ve slosování např. pobyt v Londýně v hodnotě 20.000,- od společnosti GTS international. O hodnocení jsme jako i v minulém roce požádali také zástupce firem, které na letošní Symbiózu přijely, a také účastníky prvního dne z řad VŠB-TUO.

Aby se všichni účastníci mohli na Symbióze cítit příjemně, bylo potřeba zorganizovat mnoho schopných lidí, kteří přispěli svým významným dílem ke zdaru celé akce.

Chtěli bychom proto poděkovat všem, kteří se na organizaci letošního ročníku Symbiózy 2003 podíleli. Zvláštní dík patří všem zástupcům univerzity, kteří se nějakým způsobem podíleli na zdárné organizaci a hladkém průběhu této v celé republice ojedinělé dvoudenní akce.

Děkujeme rovněž všem firmám za jejich účast a předvedené prezentace a také všem návštěvníkům za projevený zájem.

Věříme, že nejen kvantitou ale především kvalitou Symbióza 2003 opět potvrdila, že patří k největším a nejprestižnějším akcím svého druhu na území celé naší republiky, a proto se můžeme již nyní těšit na Symbiózu 2004!

  
  
  
  
  
    


aktualizováno: 05.10.2004 15:33:39