REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Veletrh studentských příležitostí Vytiskni stránku 

Více než 3.000 návštěvníků se přišlo podívat na nabídku 37 firem.

V dubnu letošního roku (11.4.2001) proběhl na naší univerzitě již 5. ročník Veletrhu studentských příležitostí. Celou akci slavnostně zahájil v 9.00 hod. rektor VŠB-TUO prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., který pozdravil všechny účastníky, projevil víru v kvality našich studentů a absolventů a popřál všem úspěšná jednání.Poté následovala tisková konference, kterou uspořádala tisková mluvčí VŠB-TUO Ing. Šárka Vilamová a vystoupili zde kromě rektora VŠB-TUO také prorektor pro pedagogickou činnost VŠB-TUO prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. a zástupci organizátorů, vedoucí IAESTE VŠB-TU Ostrava Markéta Dohnalová a Ing. Roman Kozel, prezident INFOCENTRA VŠB-TUO. Po projevech výše uvedených došlo na otázky zástupců televize, rádia i tisku, kteří své dotazy kladli nejen organizátorům ale i zástupcům zúčastněných firem. Po slavnostním zahájení akce, souběžně s tiskovou konferencí, se rozběhly prezentace firem a kontakt studentů se zaměstnavateli. Prezentace firem skončily ve 14.00 hod. a o hodinu později se organizátoři rozloučili se zástupci firem na připraveném rautu. Jak již bylo uvedeno v úvodu, šlo o 5. ročník této akce a dalo by se tedy říci, že se jedná o akci tradiční. Letošní ročník však byl v mnoha ohledech netradiční, o čemž svědčí následující řádky. Kromě tradičního pořadatele IAESTE VŠB-TU Ostrava se organizace veletrhu ujalo také INFOCENTRUM VŠB-TUO. V porovnání s minulými ročníky akce byl zájem ze strany vystavovatelů 2-3 násobný! Vždyť letošního ročníku se zúčastnilo 37 nadnárodních, celorepublikových a regionálních společností nabízejících volná pracovní místa pro absolventy vysokých škol. Proto se letošní veletrh stal největší personalistickou akcí na severní Moravě a současně se stal největší akcí svého druhu v dějinách naší univerzity!

Zde uvádíme abecední seznam všech zúčastněných firem: Accenture, Alcatel Microelectronics, Alfa Plastik, a.s., Aliatel a.s., AUTOPAL, s.r.o., AVX Czech Republic s.r.o., DANONE GROUP, Economia - Hospodářské noviny, Gillette Czech s.r.o., CRMC Jevíčko, GTS International, JobPilot.cz, JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Logica, Metrostav a.s., MEZSERVIS spol. s r.o., NetCentrum, NOVÁ HUŤ, a.s., OLYMPO Controls s.r.o., ON Semiconductor, , PHILIPS DISPLAY COMPONENTS s.r.o., Procter&Gamble, RadioMobil a.s., Robert BOSCH spol. s r.o., České Budějovice, SAGEM ČR, s.r.o., Severomoravská energetika, a. s., SIEMENS Automobilové systémy s.r.o., STRABAG ČR a.s., Subterra a.s., ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA STEEL, Třinecké železárny, a.s., UNEX a.s., Unilever, VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., VOKD, a.s. a Weathervane.

Kromě tradičních stánků a prezentací v přednáškových aulách se letos firmy nově prezentovaly také prostřednictvím osobních pohovorů, na kterých si své budoucí zaměstnance hledala téměř 1/6 zúčastněných firem. Firmy se také prezentovaly prostřednictvím univerzitního časopisu Akademik (znovu novinka!), jehož speciální číslo obdržel každý účastník veletrhu při příchodu. V porovnání s minulými léty byl letos mnohonásobně vyšší také zájem studentů o celou akci. Vždyť se veletrhu zúčastnilo více než 3.000 návštěvníků! V letošním roce byl veletrh nově propagován také prostřednictví úřadů práce, jejichž zástupci také veletrh navštívili a odnesli si Akademiky pro méně úspěšné absolventy. Studenti se v průběhu dne mohli zapsat do databází organizátorů a tím zvýšit do budoucna svou šanci být osloven některou ze zajímavých firem. Návštěvníci se letos navíc nemuseli obávat nedostatku přísunu jídla a tekutin, neboť jim organizátoři zajistili občerstvení zdarma! Vzhledem k velikosti celé akce bylo nutné hledat nové prostory, neboť stánky vystavovatelů zaplnily dvě místnosti ve druhém patře menzy. Proto individuální prezentace firem probíhaly v přednáškových aulách B1 a B2 a osobní pohovory firem se studenty probíhaly ve speciálních třídách a zasedacích místnostech děkanů i pana rektora!

Chtěli bychom proto na tomto místě poděkovat nejen desítkám studentů, kteří se podíleli na organizaci veletrhu, ale také:

- panu rektorovi a panu prorektorovi pro studium za záštitu a podporu
- pánům děkanům za zapůjčené místnosti a propagaci akce
- pedagogickému útvaru za zajištění odpovídajících prostor
- útvaru didaktických služeb za zapůjčenou techniku, bez které by se některé firmy neobešly
- personálu menzy č.5 za vstřícnost, prostory a skvělé služby
- provoznímu odboru za spolupráci a mnoha a mnoha dalším.

Děkujeme rovněž firmám za účast a předvedené prezentace a návštěvníkům za projevený zájem. To vše jsou pro organizátory důležité signály, aby v příštím roce proběhla hromadná prezentace firem na půdě VŠB-TUO minimálně ve stejném kvantitativním a kvalitativním rozsahu jako letos!

Firmy, jejichž prezentace nejvíce zaujaly

1. Oskar
2. PHILIPS DISPLAY COMPONENTS s.r.o.
3. DANONE GROUP
4. ŠKODA STEEL
5. Procter&Gamble
6. SIEMENS Automobilové systémy s.r.o.

Firmy, ve kterých došlo nejvíce k domluvě na dalším jednání

1. Severomoravská energetika, a. s.
2. PHILIPS DISPLAY COMPONENTS s.r.o.
3. ŠKODA AUTO a.s.

(Pramen: Výsledky ankety mezi návštěvníky Veletrhu studentských příležitostí)

  
  
  
  


aktualizováno: 05.10.2004 15:28:38