REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Unilever pizza Vytiskni stránku 

Týden po „Veletrhu studentských příležitostí“ se zástupci společnosti Unilever, jednoho z největších světových výrobců spotřebního zboží, setkali v reprezentačních prostorách EkF s vybranými studenty této fakulty VŠB-TUO.

Na rozdíl od zmíněného veletrhu, kde se společnost Unilever prezentovala pouze veletržním stánkem, uspořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF v zasedací místnosti děkana fakulty neformální setkání. O podpoře vedení vypovídá také účast proděkana pro studium Doc. Ing. Josefa Fialy, CSc..

Studenti měli v rámci úvodní prezentace možnost seznámit se se společností Unilever, jejími produkty, organizační strukturou, systémem fungování, náborovým procesem, pohovory „na nečisto“ a v neposlední řadě také „Trainee programem“, který společnost nabízí nejen absolventům, ale též studentům vyšších ročníků vysokých škol po dobu jejich studia.

V druhé části tohoto odpoledního setkání se po malém občerstvení vytvořil časový prostor k neformální diskusi. Mimo klasické otázky týkající se náplně práce, pracovních podmínek či sociálního zázemí nabízených touto nadnárodní společností, byly studenty položeny také dotazy zjišťující úroveň mezilidských vztahů spolupracovníků, důsledky náročného zaměstnání v osobním životě, změny, které přítomné zástupce potkaly v souvislosti s jejich příchodem do společnosti Unilever, a pro mnohé současně také s ukončením studentských let.

Na závěr setkání obdrželi studenti mimo propagační materiály společnosti také přihlášku k zaměstnání. Tu si všichni, kteří mají zájem o zaměstnání u společnosti Unilever, mohou vyzvednout v úředních hodinách také v kanceláři INFOCENTRA VŠB-TUO, koleje VŠB-TUO budova E, 3. patro.

Toto setkání nebylo prvním a jistě ani posledním svého charakteru, avšak pro tento akademický rok na půdě EkF bohužel ano. Na další setkání s budoucími zaměstnavateli se mohou studenti EkF VŠB-TUO těšit na podzim tohoto roku, na který již dnes připravujeme řadu akcí.

 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:29:50