REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Unilever pizza Vytiskni stránku 

Zástupci společnosti Unilever, jednoho z největších světových výrobců spotřebního zboží, se tento rok již podruhé setkali v reprezentačních prostorách EkF s vybranými studenty této fakulty VŠB–TUO.

INFOCENTRUM VŠB–TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB–TUO uspořádalo dne 27.11.2001 krátce po poledni v zasedací místnosti děkana fakulty neformální setkání. Zástupci společnosti Unilever ve své úvodní prezentaci seznámili studenty se společností, její historií, současnými trendy a vizí budoucnosti v České republice i zahraničí. Organizace společnosti, systém řízení a rozhodování, portfolio značek a především struktura a fungování finančního oddělení, to vše bylo náplní první části tohoto setkání, kterou ukončilo malé občerstvení.

Druhá polovina odpoledne měla zcela neformální podobu. Studenti využili možnost dotázat se zástupců společnosti Unilever na vše, co je zajímá. A tak získali informace o možnostech zaměstnání, náborovém procesu a jeho náročnosti, „trainee programu" (program určený nejen absolventům, ale též studentům vyšších ročníků vysokoškolského studia), platových podmínkách, zaměstnaneckých výhodách, firemní kultuře apod. Nedotčenou nezůstala ani oblast mezilidských vztahů a střetu národních kultur v této velké nadnárodní společnosti, věkový průměr, poměr mužů a žen či českých a zahraničních pracovníků v České republice.

Každý účastník si mimo získaných informací a poznatků mohl z tohoto příjemně stráveného odpoledne odnést též informační materiál o společnosti Unilever v podobě CD–ROM „Open Your Future", který mohou zájemci získat v úředních hodinách v kanceláři INFOCENTRA VŠB–TUO, koleje VŠB–TUO budova E, 3. patro.

   
   


aktualizováno: 08.01.2004 16:24:14