REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Pizza s T-Mobile Vytiskni stránku 

11. prosince 2003 měli studenti VŠB-TUO možnost zúčastnit se prezentace mezinárodní společnosti T-Mobile, která úspěšně působí nejen na českém trhu, ale také např. v USA, Německu nebo Dánsku. Akce se konala ve spolupráci s INFOCENTREM VŠB-TUO a za vydatné pomoci prof. Diviše z Katedry elektroniky a telekomunikační techniky na budově N v areálu VŠB-TUO.

I když se prezentace účastnili především studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, nebylo téma zaměřeno pouze úzce na technickou stránku věci. Zástupci T-Mobile, kteří reprezentovali oddělení lidských zdrojů, marketingu i telekomunikačních sítí se dotkli téměř veškerých oblastí.

Nejprve byla společnost T-Mobile stručně představena z hlediska působnosti, velikosti a počtu zákazníků. Dále se věnovala pozornost spolupráci společnosti s VŠB-TUO. Studenti se dozvěděli, že mají možnost využívat novou GSM laboratoř, která byla v areálu univerzity vybudována a která jim může také pomoci ve zpracovávání jejich diplomové práce. Také samotná společnost T-Mobile spolupracuje se studenty z ČVUT v Praze, z VUT v Brně, ale především VŠB-TUO na habilitačních a diplomových pracích.

Účastníci akce se mohli dozvědět, jak se stát zaměstnancem T-Mobile i přesné výhody, které jim firma nabízí. Zástupci společnosti ujistili studenty, že jsou firmou, kde je čeká zajímavá, ale také velmi náročná práce, mají zde možnost osobního i profesního rozvoje a také, že budují mladé týmy, a tudíž mají eminentní zájem o tzv. čerstvé absolventy. Že má opravdu každý student šanci, dokladovali na pravdivém příběhu studenta VŠB-TUO Petra J., který dnes zaujímá jednu z nejvyšších pozic ve společnosti.

Na konci prezentace měli studenti prostor pro své připomínky a dotazy, rozpoutala se opravdu plodná diskuse, během níž byla studentům podávána pizza a další občerstvení. Studenti spokojeně odcházeli nabiti novými informacemi. Pokud jste se nemohli akce zúčastnit a máte zájem se o společnosti dozvědět více, případně se zajímáte o spolupráci s T-Mobile nebo se chcete ucházet o některou z volných pozic, neváhejte a podívejte se na stránky www.t-mobile.cz.

 
 


aktualizováno: 13.01.2004 19:39:25