REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Prezentace společnosti Škoda-Auto Vytiskni stránku 

Společnost ŠKODA-AUTO připravila ve spolupráci s INFOCENTREM SUS pro studenty VŠB-TUO svůj prezentační den.

Na INFOCENTRUM VŠB-TUO se obrátila společnost ŠKODA AUTO a.s., která je součástí největšího evropského výrobce automobilů, s nabídkou uplatnění studentů a absolventů VŠB-TUO v této společnosti.

Firma ŠKODA AUTO a.s. podstatně posiluje svůj tým pracovníků v oblasti elektroniky a to jak vývojářů, tak i těch, kteří pečují o složité elektronické systémy dnes již běžné jak v moderních provozních zařízeních, tak i v moderním automobilu. Její nový výrobek FABIA učinil obrovský krok v oblasti vybavenosti elektronikou a další inovace se připravují - vždyť nyní je ve FABII sedmnáct řídících jednotek.

Dále ŠKODA AUTO a.s. podstatně posiluje svůj tým pracovníků v oblasti vývoje nových vozů, ale také v řízení výrobních procesů. FABIA učinila obrovský nárůst technické úrovně výrobku díky novým vývojovým trendům.

Proto dne 11. května proběhla na VŠB-TUO prezentace společnosti určená speciálně pro studenty 5. ročníku a doktorského studia dvou fakult: fakulty stojní a fakulty elektrotechniky a informatiky. Možnosti získat nové informace o možnostech uplatnění se využila takřka stovka účastníků prezentace.

Těmto studentům byly nabídnuty dvě varianty uplatnění v této společnosti. První možností je přímý nástup, druhou pak Trainee program, který je jednoročním adaptačním programem určeným čerstvým absolventům vysokých škol. Program obsahuje pracovní rotace v oblastech, se kterými budou noví zaměstnanci později spolupracovat, pobyt u prodejců a na montážní lince. Kromě toho čeká účastníky programu absolvování několika nadodborných seminářů, jazykových a počítačových kurzů k rozvoji jejich osobnosti.

Kromě vlastní prezentace došlo po linii INFOCENTRA VŠB-TUO k písemnému oslovení absolventů obou výše zmíněných fakult, kteří kdysi využili možnosti stát se součástí naší databáze, a proto mohli být nyní kontaktováni.

Pokud jste se nemohli zmíněné prezentace zúčastnit a máte zájem o informace ze společnosti ŠKODA AUTO a.s., kontaktujte nás v kanceláři INFOCENTRA VŠB-TUO nebo e-mailem.

 
 


aktualizováno: 08.01.2004 17:03:14