REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Projekt Poznáváme se Vytiskni stránku 

Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek primátora statutárního města Ostravy Mgr. Lubomír Pospíšil

Generální partner akce
 

Hlavní regionální partner

Hlavní mediální partner

 

                   

        

        

Poslání a vize projektu
Potřebnost a hlavní výhody projektu
Primární cílové skupiny projektu
Tématické soutěže pro děti a mládež
Hlavní akce projektu "Poznáváme se - den plný zábavy"
Fotogalerie

 

Poslání a vize projektu

 • poslání- posílit vzájemné povědomí o průmyslových tradicích a vzájemných sousedských vztazích mezi lidmi na obou stranách hranic ČR a Polska
 • vize - připravit, zorganizovat a zrealizovat kulturně zábavný soutěžní projekt pro studenty vysokých a středních škol a žáky základních škol zaktivizováním mládeže všech věkových kategorií obou zúčastněných národů formou soutěží a prezentací s tématy naplňujícími poslání projektu
 • budování tradice - s ohledem na průmyslový charakter zúčastněných regionů a množství unikátních míst předpokládáme, že se bude projekt s malými obměnami konat každoročně s cílem nabídnout mládeži všech věkových skupin poznávat formou soutěží, výstav a kulturních vystoupení další tradice, profese a zajímavosti jak na české, tak na polské straně

Potřebnost a hlavní výhody projektu

V tradičních průmyslových regionech dnešní mládež často ztrácí povědomí o historii, tradicích a přednostech svých rodných i sousedících regionů; mladí lidé z Moravy a Slezska mnohdy zbytečně opouštějí své rodiště při hledání uplatnění v profesním životě a odcházejí za prací do jiných regionů; v posledních letech navíc dochází k dlouhodobému úbytku zájemců o technické profese a práci v průmyslu vůbec.
 

Hlavní výhody projektu

 • aktivní zapojení mládeže všech věkových kategorií obou zúčastněných národů
 • nástroj pro zajištění povědomí o firmách (především průmyslových) u široké cílové skupiny mladých lidí ze dvou států současně
 • účast na projektu pro mládež zdarma
 • více než 200.000 oslovených potenciálně účastníků jen na české straně
 • atraktivní formy komunikace – soutěže, prezentace, kulturní akce
 • spolupráce s řadou partnerských subjektů

Primární cílové skupiny projektu

 • studenti vysokých škol, studenti středních škol a žáci základních škol
 • jejich rodiče
 • zaměstnavatelé a další firmy
 • školy
 • subjekty místní samosprávy aj. partneři (profesní společenství, asociace,...)

Tématické soutěže pro děti a mládež

výtvarná soutěž:

 • určena pro žáky a studenty do 15 let včetně
 • témata: hornická činnost, těžba uhlí, hornické profese; průmysl v místě mého bydliště; můj region – můj domov
 • podmínky výtvarné soutěže zde

soutěž modelů s průmyslovou tématikou:

 • určena pro studenty SŠ
 • témata: hornictví; hutnictví; strojírenství; průmysl moravskoslezského regionu
 • podmínky soutěže modelů s průmyslovou tématikou zde

 

Hlavní akce projektu

Poznáváme se – den plný poznání a zábavy

 • ve středu 3. června 2009 od 15.00 hod.
 • v areálu Hornického muzea OKD, Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava – Petřkovice


kliknutím na mapku se zobrazí místo konání akce na serveru www.mapy.cz

Akce je určena pro širokou veřejnost, především pro studenty vysokých a středních škol, žáky základních škol a jejich rodiče.

ZDARMA atraktivní program na hlavním pódiu:

 • Show Zdeňka Kačora pro mladší ročníky
 • mažoretky BUBLINKY
 • hornická SMEČKA s KANTOREM
 • TEAM REVIVAL
 • BUTY 
 • ÚSPĚCH
 • ROCK & ROLL BAND MARCELA WOODMANA
 • vystoupení známých osobností regionu 
 • předávání cen výhercům soutěží
 • provází Rosťa Petřík

ZDARMA doprovodný program v areálu hornického muzea:

 • návštěva povrchových i podpovrchových expozic
 • tématická výstava výtvarných prací
 • soutěže v malování nebo třeba o nejlepší fór
 • škola hrou
 • sportovní soutěže pro jednotlivce i týmy (např. beachvolejbal, streetball, petangue)
 • řada dalších atrakcí pro velké i malé
 • navíc tento den 50% sleva v lanovém centru Proud v areálu hornického muzea

ZDARMA zajištěna doprava speciálními autobusy:

 • zastávka Studentské koleje (z. autobusu č. 20) – mapka zde – 14.30, 15.30 a 16.30 hod.
 • zastávka ÚAN (z. autobusů č. 21, 28, 37, 81) – mapka zde – 14.30, 15.15, 16.00 a 16.45 hod.
 • zastávka Důl Petr Bezruč (z. trolejbusů č.108, 109, 111) – mapka zde – 14.30, 15.15, 16.00 a 16.45 hod.

           Další dopravní spojení MHD:

 • z ústředního autobusového nádraží tramvají č.1, 2, 8, 12 na zastávku Muglinovská v Ostavě - Přívoze, poté autobusem č.34, 52, 67, 68, 70 nebo 73 na zastávku Hornické muzeum mapka zde. Doba jízdy: 25 min.
 • z nádraží ČD Ostrava Svinov autobusem č. 56 směr Hlučín na zastávku Hornické muzeum mapka zde. Doba jízdy: 17 min.
 • z hlavního nádraží ČD tramvají č.1, 2, 8 na zastávku Muglinovská, poté autobusem č. 34, 52, 67, 68, 70 nebo 73 na zastávku Hornické muzeum mapka zde. Doba jízdy: 15 min.

           Další dopravní spojení autem:

 • z centra Ostravy směr Hlučín, za mostem přes dálnici D 47 a řeku Odru odbočte doprava směr Petřkovice a poté podle ukazatelů

           Celková mapa dopravy zde.

 Přímo u pódia zajištěny stánky s občerstvením a velké pivní stany

 

Fotogalerie

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


aktualizováno: 20.06.2009 08:24:31