REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2006 Vytiskni stránku 

21. listopadu byla INFOCENTREM VŠB-TUO uspořádána tradiční akce se čtyřmi největšími finančně poradenskými společnostmi světa, všeobecně známými pod názvem „velká čtyřka“.

Akce je každoročně pořádána pro studenty 3. – 5. ročníků Ekonomické fakulty, kteří tak mají jedinečnou možnost dozvědět se podrobnější informace o společnostech Deloitte, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers. Je také nutno připomenout, že pro tyto studenty bylo vyhlášeno vedením fakulty děkanské volno, aby jim bylo umožněno se s jednotlivými firmami opravdu setkat.

Nejprve se konala prezentace pro 3. ročníky na přednáškové aule, kde se všechny firmy představily studentům v 15 minutových blocích. Dále prezentace pokračovaly v zaplněné aule pro 4. a 5. ročníky desetiminutovými bloky. Při této příležitosti jsme měli možnost přivítat na Ekonomické fakultě zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj a poslance Parlamentu České republiky doc. Petra Wolfa, který spolu s panem děkanem EkF doc. Ing. Josefem Fialou, CSc. podpořili akci svým úvodním slovem. Zmocněnec pro Moravskoslezský kraj doc. Petr Wolf hovořil o podpoře kraje zejména v rozvíjení konkurenceschopného trhu práce, dále se zmínil o nežádoucím odlivu mozků z regionu a vyjádřil podporu celé akci. O rozvoji našeho kraje v souvislosti s rozvíjejícím se trhem práce je nutno zmínit, že všechny společnosti „velké čtyřky“ v této chvíli již mají své pobočky v Ostravě, zatímco ještě před rokem zde byly zastoupeny pouze dvě ze společností.

Podrobnější informace o firmách se studenti mohli dozvědět ve čtyřech přilehlých místnostech, kde se konaly individuální setkání se zástupci všech společností. Zde měli studenti možnost podat zástupcům nejrůznější otázky týkající se např. náplně práce v jednotlivých společnostech, průběhu výběrového řízení, firemní kultury, platových podmínek atd.

Každým rokem je stále více vidět na našich studentech větší zájem o neformální diskuze a také méně ostychu při pokládání dotazů zástupcům společností. Bylo také patrné, že někteří studenti přicházejí s jasným zájmem se u těchto společností uplatnit. Potvrdila nám to také studentka 5. ročníku oboru Finance: „Dozvěděla jsem se konkrétní informace, které bych jinak neměla šanci zjistit. Zajímalo mě především výběrové řízení a mé reálné šance se u těchto firem uplatnit. Měla jsem také možnost srovnání jednotlivých společností a vybrat si, u které by mě asi práce zaujala nejvíce.“

Že jsou naši studenti u výběrových řízení těchto firem každoročně úspěšní, dokazuje také fakt, že některé společnosti zde byli zastoupeni také našimi bývalými absolventy.
V případě, že jste se akce nezúčastnili a chcete se dozvědět více o těchto o společnostech, doporučujeme webové stránky INFOCENTRA VŠB-TUO http://www.revic.cz, kde průběžně umisťujeme aktuální informace o akcích, které s těmito společnostmi můžete navštívit. Nejbližší další akce, která se bude konat na VŠB-TUO a kde budete mít opět možnost se s některými zástupci setkat, bude Symbióza 2007, a to 14. března.

 

 
 
 


aktualizováno: 14.12.2006 07:37:05