REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2005 Vytiskni stránku 

INFOCENTRUM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO uspořádalo dne 29. listopadu v prostorách fakulty setkání studentů 3.–5. ročníku se zástupci čtyřech největších finančně poradenských společností světa „Big 4“.

Před začátkem vlastních prezentací se zástupci společností Deloitte, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers setkali s děkanem EkF doc. Ing. Josefem Fialou, CSc. Obě strany si vyměnily své zkušenosti a názory na studenty a absolventy EkF. Mimo jiné byla připomenuta účast v zimním semestru dvou z těchto společností – KPMG a PricewaterhouseCoopers – na projektu „Jak uspět na trhu práce“, který byl vytvořen speciálně pro studenty fakulty.

Po setkání s děkanem fakulty se všechny společnosti přesunuly do přednáškové místnosti, kde se prezentovaly studentům 3. ročníku ve 20 minutových blocích. Pro 4. a 5. ročník byly vymezeny 10 minutové bloky prezentací, které se uskutečnily před zcela naplněnou aulou studentů. Je vidět, že o informace o těchto společnostech každoročně stoupá zájem a jistě také po uplatnění studentů právě ve „velké čtyřce“.

V odpoledních hodinách navštěvovali studenti zástupce společností v samostatných místnostech, kde se mohli dozvědět konkrétnější informace o možnostech zaměstnání, volných pozicích, či o proceduře přijímání. Byl zde samozřejmě prostor k individuální diskusi a dotazům jako např.: „Jaký je průměrný věk zaměstnanců ve společnosti?“ nebo „Jaký je nástupní plat?“ Zástupci se dotkli také tématu výběrových řízení, zaměstnaneckých výhod, kariérního růstu, firemní kultury a dalších.

K potěšení organizátorů i společností přicházeli během celého odpoledne noví studenti, kteří velice rádi využili příležitosti se se zástupci společností osobně setkat. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení fakulty, že na dobu během akce vyhlásilo mimořádné děkanské volno pro 3. až 5. ročník, a tím dalo studentům jedinečnou šanci využít tento čas k setkání se zástupci praxe a k získání nových informací pro své budoucí uplatnění.

Na konci celého dne proběhlo neformální posezení organizátorů, vedení fakulty a zúčastněných společností, během kterého si mohli všichni zúčastnění vyměnit své první dojmy z celé akce.

Vy, kteří jste se akce Hvězdy finančního nebe nezúčastnili, nebo z nějakého důvodu nemohli zúčastnit, máte možnost získat informační materiály těchto společností v kanceláři INFOCENTRA VŠB-TUO (koleje, budova E, 3. patro). Doporučuji také sledovat internetové stránky http://www.revic.cz, kde se můžete dozvědět nejen o všech akcích, které pořádáme, jako např. o Symbióze 2006, ale také o všech společnostech, se kterými spolupracujeme.

 

 
 
 


aktualizováno: 07.05.2006 18:58:36