REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2003 Vytiskni stránku 

Dne 2. 12. 2003 uspořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO v prostorách této fakulty setkání zástupců největších finančně poradenských společností světa, tzv. „velké čtyřky“ se studenty 3., 4. a 5. ročníků. Bylo to v pořadí již čtvrté a jedno z největších setkání tohoto druhu na EkF.

Stejně jako loni se zástupci firem a INFOCENTRA setkali s děkanem EkF VŠB-TUO prof. Ing. Jiřím Kernem, CSc. V průběhu jednání měli všichni zúčastnění možnost nastínit své plány v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů EkF VŠB-TUO. Dále firmy vyjádřily zájem podílet se na vzdělávacích programech a na dalších možnostech spolupráce, která vede k přípravě a uplatnění absolventů na trhu práce.

Jednotlivé společnosti Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers se po diskusi s děkanem postupně v abecedním pořadí prezentovaly v dvacetiminutových blocích před studenty 3. ročníků a poté v desetiminutových blocích před studenty 4. a 5. ročníků. Všechny firmy se před plně obsazenou přednáškovou aulou o kapacitě 150 míst v individuálních prezentacích představily, poskytly informace o historii společnosti, vymezily jednotlivé oblasti působení, možnosti zaměstnání, volné pozice a celkový průběh výběrového řízení.

Druhá polovina celé akce měla zcela neformální podobu. Po individuálních prezentacích se studenti rozdělili do čtyř skupin a každá skupina se zúčastnila osobního setkání se zástupci jednotlivých společností v přilehlých učebnách, kde panovala velmi příjemná atmosféra. Studenti se v jednotlivých třídách střídali po 45 minutách, takže měli možnost a dostatek času dotázat se zástupců firem na vše, co je konkrétně zajímá. Firmy tak doplnily obsah svých individuálních prezentací, poskytly podrobné informace o náborovém procesu, zaměstnaneckých výhodách, firemní kultuře, mezilidských vztazích uvnitř společnosti atd. Neopomenuta nezůstala ani otázka platových podmínek. Účastníci následně odcházeli nejen s novými informacemi a poznatky, ale také se spoustou informačních a propagačních materiálů jednotlivých společností.
Velká účast na této akci nám potvrdila, že mezi studenty je značný zájem pracovat v některé z těchto firem. Potvrdila nám to i jedna ze zúčastněných studentek: „Jsem ráda, že jsem měla možnost se osobně setkat se zástupci těchto společností a zeptat se jich na jejich vlastní zkušenosti s působením u takové firmy. Dozvěděla jsem se to, co mě konkrétně zajímalo, vyslechla si všechny firmy a udělala si tak vlastní představu o tom, co se po nás studentech a absolventech vyžaduje a na druhou stranu, co vše jsou nám tyto firmy schopny nabídnout. Myslím si, že práce u takové firmy je určitě velmi dobrá šance pro start kariéry, a proto bych ráda zkusila štěstí u výběrového řízení…“.

Ti, kteří se akce Hvězdy finančního nebe nezúčastnili, nebo zúčastnit nemohli, mají možnost získat informační materiály jednotlivých společností v kanceláři INFOCENTRA VŠB-TUO (koleje VŠB-TUO budova E, 3. patro) a v obchodě SUS (přízemí EkF). A všem ostatním, kteří se o tuto oblast vážně zajímají, mohu doporučit další osobní setkání se zástupci téměř všech těchto a jiných firem na akci Symbióza 2004, která se bude konat 9. a 10. března 2004.

 
 
 


aktualizováno: 12.01.2004 10:43:15