REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2002 Vytiskni stránku 

INFOCENTRUM VŠB–TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB–TUO uspořádalo dne 4. 12. 2002 v prostorách fakulty setkání zástupců největších finančně poradenských společností světa „Big 4“ se studenty 3., 4. a 5. ročníků. Jednalo se již o třetí setkání těchto gigantů s našimi studenty a nutno podotknout hned v úvodu, bylo to setkání doposud největší.

Dopoledne se již tradičně zástupci firem a INFOCENTRA setkali s děkanem EkF VŠB–TUO prof. Ing. Jiřím Kernem, CSc. Během diskuse si všichni zúčastnění předali poznatky o dosavadní spolupráci a nastínili další kroky směřující k upevnění oboustranně přínosných vazeb mezi EkF VŠB–TUO a podnikatelskou praxí. Jednalo se konkrétně o uplatňování studentů a absolventů VŠB–TUO na trhu práce, zapojení firem do vzdělávacího procesu a dalších možnostech společných projektů.

Po setkání s děkanem fakulty se jednotlivé společnosti Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers prezentovaly v abecedním pořadí před studenty. Nejprve asi stovka studentů 3. ročníku a poté více než 250 studentů 4. a 5. ročníků obdrželo v individuálních prezentacích informace o jednotlivých společnostech, jejich historii, o možnostech zaměstnání, volných pozicích, či o proceduře přijímání.

Následně byla přeplněná přednášková aula rozdělena do čtyř skupin a každá skupina studentů byla pozvána k osobnímu setkání s jednotlivými společnostmi v přilehlých učebnách. Studenti tak měli možnost položit konkrétní dotazy, které je zajímaly. Kromě již sdělených informací o možnostech uplatnění u jednotlivých společností se mohli více dozvědět o zaměstnaneckých výhodách, firemní kultuře atd. Nedotčen nezůstal ani věkový průměr a mezilidské vztahy uvnitř firmy. Studenti se v jednotlivých třídách střídali po 45 minutách, takže každý měl dostatek času získat maximum informací.

O tom, že setkání s jednotlivými firmami byla zajímavá, svědčí fakt, že velká část studentů absolvovala setkání se všemi firmami a strávili tak nepřetržitých 5 hodin (!) čistého času nasloucháním a diskusí se zástupci firem. Každý účastník si mimo získaných informací a veškerých poznatků mohl z tohoto příjemně stráveného dne odnést i spoustu informačních materiálů jednotlivých společností.

Ti, kteří se akce Hvězdy finančního nebe nemohli zúčastnit, mohou získat podklady o zúčastněných firmách v kanceláři INFOCENTRA VŠB– TUO (koleje VŠB–TUO budova E – 3. patro) a obchodě SUS (přízemí EkF). Komu tyto informace nestačí a všichni ostatní, jenž mají o tuto oblast vážný zájem, mohou využít další možnosti setkání se zástupci těchto a jiných firem na Symbióze 2003, která se bude konat 11. a 12. března 2003.

  
  
  


aktualizováno: 09.01.2004 07:34:51