REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2001 Vytiskni stránku 

Druhé březnové pondělí bylo významné nejen tím, že je to podle kalendáře Den vstupu ČR do NATO, ale také účastí tří finančních gigantů na setkání se studenty 4. a 5. ročníků a absolventů VŠB-TUO, které proběhlo na EkF VŠB-TUO.

Setkání se studenty předcházelo jednání zástupců zúčastněných firem na straně jedné a vedení EkF VŠB-TUO a INFOCENTRA VŠB-TUO na straně druhé. Na této schůzce si obě strany nastínily možnosti dlouhodobé vzájemné spolupráce prospěšné jak pro firmy, které potřebují kvalitně připravené zaměstnance, tak pro fakultu a její studenty, kteří chtějí po absolvování vysoké školy získat odpovídající zaměstnání v zajímavých prestižních firmách.

Poté se postupně všechny společnosti v abecedním pořadí prezentovaly před přednáškovou aulou plnou nažhavených posluchačů. Arthur Andersen, Deloitte&Touche i Ernst&Young plně využili nabízené možnosti 30 minut pro tuto prezentaci. Bylo zajímavé pozorovat, jak se která společnost s tímto časovým úsekem vypořádala. Všichni se však shodli na tom, že bez znalostí anglického jazyka se dnes budou absolventi na trhu práce prosazovat velmi složitě!

Překvapením bylo pro mnohé jistě to, že tito konkurenti byli vůči sobě velice korektní ba dokonce velmi přátelští! Tento fakt jistě přispěl ke všeobecně prezentovanému názoru, že v těchto společnostech jsou k sobě lidé otevření a nikdo se nemusí bát zeptat se druhého na radu.

Po 90 minutách prezentací se studenti rozdělili na tři skupiny, které ve dvacetiminutových intervalech postupně navštívily zástupce Arthur Andersen, Deloitte&Touche a Ernst&Young v přilehlých třídách, kde byl dostatek prostoru na otázky a odpovědi. Firmy tak mohly upřesnit a doplnit to, na co jim v půlhodinovém monologu nevyšel čas, studenti se zase v menším kolektivu spíše dostali ke svým individuálním problémům a otázkám.

O akce podobného charakteru je mezi studenty vždy velký zájem, neboť tyto firmy jsou vysoce kvalitním a prestižním zaměstnavatelem. O to více je potěšitelné, že si tyto firmy v poslední době stále častě vybírají studenty z VŠB-TUO, což svědčí o její mimořádné kvalitě.

 
 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:31:09