REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2001 Vytiskni stránku 

Dne 11.12.2001 v odpoledních hodinách uspořádalo INFOCENTRUM VŠB–TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB–TUO v prostorách této fakulty setkání zástupců největších finančně poradenských společností světa „Big 5" se studenty 4. a 5. ročníků. Tato akce navázala na úspěšné jarní setkání tří zástupců „Big 5", o jehož úspěchu nejlépe vypovídá toto další odpoledne a to již za plné účasti těchto významných společností.

Stejně jako na jaře 2001 se zástupci firem a INFOCENTRA setkali s představitelem vedení EkF VŠB–TUO proděkanem pro studium EkF doc. Ing. Josefem Fialou, CSc. V průběhu jednání měli všichni zúčastnění možnost nastínit své plány v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů EkF VŠB–TUO a vzájemné spolupráce, jejímž výsledkem by měl být kvalitně připravený absolvent uplatnitelný na trhu práce.

V abecedním pořadí se postupně jednotlivé společnosti Andersen, Deloitte&Touche, Ernst&Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers v desetiminutových blocích prezentovaly před plně obsazenou přednáškovou aulou o kapacitě 150 míst. Každá z firem plně využila čas pro svoji prezentaci, vymezila jednotlivé oblasti působení, možnosti zaměstnání, průběh náborového procesu a pozvala přítomné studenty k osobním setkáním, jenž následovala po ukončení prezentací v přilehlých učebnách.

Po prezentacích se studenti rozdělili do pěti skupin a postupně zhruba ve třicetiminutových intervalech se osobně setkali se zástupci jednotlivých společností. V menších učebnách byl nejen dostatek času, ale i příjemná atmosféra pro dotazy a odpovědi, které studenty EkF VŠB–TUO, brzké absolventy již dnes zjišťující možnosti svého uplatnění na trhu práce, zajímají. Firmy upřesnily a doplnily obsah svých prezentací přednesených v aule, studenti položili řadu konkrétních dotazů na tyto prestižní, snad i své potenciální, zaměstnavatele. Během osobních setkání se v průměru odpoledne u každé společnosti vystřídalo zhruba 80 studentů. Velká účast na této akci nejen potvrdila, že se jedná o druhou největší personalistickou akci pořádanou INFOCENTREM VŠB–TUO, ale také svědčí o zájmu studentů pracovat v některé ze zúčastněných firem. Pro ty, kteří se akce „Hvězdy finančního nebe" nezúčastnili, jsou v kanceláři INFOCENTRA VŠB–TUO (koleje VŠB–TUO budova E, 3. patro) a obchodě SUS (přízemí EkF) k dispozici informační materiály jednotlivých společností, jejichž prezentace můžete též nalézt na našich webových stránkách http//www.revic.cz. Komu tyto informace nestačí a všem ostatním, jenž se zajímají o tuto oblast, můžu prozradit, že další možnost osobního setkání se zástupci téměř všech zúčastněných společností budeme mít v březnu 2002 v rámci projektu „Symbióza 2002".

 
 
 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:23:18