REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Prezentace společnosti Danone Vytiskni stránku 

INFOCENTRUM VŠB-TUO připravilo pro studenty VŠB-TUO PREZENTAČNÍ DEN DANONE, kde jste mohli mít možnost získat potřebné informace pro vaše další uplatnění v praxi po ukončení vysoké školy.

V polovině dubna, přesněji řečeno 19. dubna, se v nové menze VŠB-TUO uskutečnil prezentační den skupiny DANONE, který ve spolupráci s touto společností uspořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO.

Prezentační den byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo vyhrazeno studentům 5. ročníku fakulty ekonomické, strojní, elektrotechniky a informatiky a studentům ekonomických oborů na ostatních fakultách. Hlavním cílem dopoledne byla nabídka aktuálních pracovních pozic, a proto po úvodní prezentaci společnosti následovaly osobní pohovory zájemců o zaměstnání se zástupci skupiny DANONE.

K těmto pohovorům byly pozvány čtyři desítky studentů 5. ročníku naší univerzity. Kromě svých životopisů svěřili studenti zástupcům skupiny DANONE své představy o budoucím zaměstnání a informace o svých znalostech a dovednostech. Na základě všech důležitých informací byli nakonec vybraní jedinci, kteří byli pozváni na další kolo pohovorů. V odpolední části proběhla prezentace skupiny DANONE, která byla určena všem zájemcům bez rozdílu fakult či ročníku. Zvláště vydařená byla prezentace práce v marketingu této společnosti, díky které si návštěvníci mohli udělat zřetelnější obrázek o práci ve skupině DANONE.

Po celý den měli návštěvníci zároveň možnost ochutnávat z pestré palety vystavených produktů skupiny DANONE. Osm desítek účastníků tak odcházelo domů nejen s novými podnětnými informacemi, ale i se sladkými pocity v žaludku.

Další informace o společnosti Danone.

 
 


aktualizováno: 08.01.2004 17:03:41