REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Pizza s Českým Telecomem Vytiskni stránku 

Dne 10. prosince 2002 se pod záštitou INFOCENTRA VŠB–TUO konalo setkání zástupců společnosti Český Telecom, a.s. se studenty především 4. a 5. ročníků Fakulty elektrotechniky a informatiky. Hlavní náplní tohoto setkání bylo seznámit posluchače s produkty a novými technologiemi.

Odpolední setkání bylo rozděleno do několika částí. V první části představili Ing. Radoslav Revenda, Ing. René Bujnoch a Ing. Břetislav Boháč samotnou společnost, a to jak po manažerské stránce tak po stránce technické. Studenti se měli možnost seznámit se službami a mnohými jinými zajímavostmi, jež společnost nabízí a připravuje. Pro studenty byla velmi zajímavá především část technická, poněvadž převážná většina z nich studuje specializaci telekomunikační technika. Protože se Ing. Boháč podílí v letním semestru na výuce Katedry elektroniky a telekomunikační techniky, bylo pro studenty zajímavé setkat se s ním i v jiné pozici než za katedrou posluchárny.

Velmi působivé bylo i seznámení se s některými bilancemi a statistikami. Pro příklad bych si dovolil některé uvést. Především jsme byli obeznámeni s novodobým technicko–historickým vývojem společnosti od roku 1991 až do současné doby. Nejdůležitějším mezníkem této historie byla zahraniční studie ATLANTIC WEST v roce 1991, která nastartovala modernizaci. Rok poté byl zahájen první telekomunikační projekt DON (Digital Overlay Network), vystihující časový, technický a finanční rámec modernizace sítě. Roku 1995 vstoupil do společnosti nový strategický partner TEL–SOURCE, který přispěl nemalou částkou a tím posunul vývoj kupředu. Dalším velmi významným mezníkem byl poslední rok druhého tisíciletí, který přinesl napjatě očekávaný telekomunikační zákon 151/2000 Sb. Ten mimo jiné uložil Českému Telecomu povinnost dokončit digitalizaci telefonních sítí do konce roku 2002, což se 27. 6. 2002 podařilo.

První část programu vystřídalo občerstvení, na které byli studenti již dopředu pozváni společností Český Telecom. Po pohoštění se setkání přehouplo do poslední části, jenž sestávala z neformální diskuse. Zde na prvním místě stála otázka volných míst a platových podmínek ve společnosti. Především byl zdůrazněn fakt, aby studenti nepodceňovali budoucí zaměstnání a již během studia aktivně vyhledávali místa u společností, které jim nabízí nejen diplomové práce, ale také později možný pracovní poměr.
Probírala se také ožehavá témata, při kterých zástupci telekomunikační společnosti uváděli na pravou míru záležitosti týkající se „monopolu“ Českého Telecomu. Společnost chce do následujícího roku vejít s novou strategií založenou na kvalitním přístupu k zákazníkovi, proto byli studenti vyzváni, aby pomohli najít a pojmenovat nejproblémovější místa.
Posluchači následně odcházeli nejen s novými informacemi, ale někteří také s věcnými dárky v podobě propagačních předmětů, získaných v malém znalostním kvízu.  

Prezentace Odkaz na externí soubor, nejčastěji PDF | Nejmodernější telekomunikační síť Odkaz na externí soubor, nejčastěji PDF

 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:09:46