REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Open day společnosti Celestica Vytiskni stránku 

Jak je už zvykem, konala se na půdě VŠB-TUO v březnu personalistická akce Symbióza 2004. I v tomto ročníku přijela společnost Celestica s nabídkou pracovních příležitostí pro studenty, ale také absolventy. V rámci této presentace pozvali zástupci společnosti Celestica studenty na již každoročně konaný Open Day, který se letos uskutečnil 27. dubna 2004.

Námi navštívená pobočka společnosti Celestica se nachází v Ráječku u Blanska a je to jedna ze 40 poboček a hlavním sídlem je kanadské Toronto. Celestica je přední celosvětovou společností, která působí v oblasti poskytování služeb v elektronickém průmyslu, především osazování desek plošných spojů, pro přední světové společnosti v oboru počítačové techniky a telekomunikací. Pro osazování používá SMT technologii s povrchovým pájením součástek. Předními zákazníky jsou společnosti jako NOKIA, DELL, IBM a spousta dalších, které se zabývají elektronikou.

Po příjezdu do Ráječka se nás ujala slečna Lenka Skočková, která nám podala informace o struktuře a cílech. Po všeobecném úvodu přišli na řadu odborná témata. Nejdříve se nám věnoval zástupce, pracující v oblasti TESTU. Tato část se především týkala zařízení, na kterých se testy provádí a posloupností testů v praktické výrobě. Tyto informace zaujaly především studenty z elektrotechnické fakulty. Po vyčerpávajícím seznámení v oblasti TESTU přišla na řadu oblast JAKOSTI, pracovník tohoto úseku našel tentokrát své posluchače hlavně mezi studenty fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, kteří byli seznámeni s požadavky, které se kladou na výrobní proces.

Jako poslední bod naší návštěvy byla prohlídka výrobního procesu, kde jsme se seznámili s praktickým použitím všech metod, které nám byli představeny. Přímo při této prohlídce jsme měli možnost prodiskutovat spoustu odborných otázek.

Na úplném závěru dostali studenti možnost k malé diskusi, která se především týkala personálních otázek, výběrového řízení a pozic které Celestica nabízí budoucím absolventům.

  


aktualizováno: 09.10.2004 16:39:33