REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Prezentace firmy Brano Vytiskni stránku 

Vyslovíme-li název BRANO GROUP, někteří z Vás jistě budou muset zalovit ve své paměti. Mnohým se pak vybaví v souvislosti se společností BRANO slogan „BRANO zavírá samo“ a budou na správné cestě.

Tento známý slogan společnosti BRANO charakteristický pro výrobu zavíračů dveří však reprezentuje dnes pouze malé procento tržeb skupiny BRANO GROUP, které dosáhly v r. 2000 téměř 2 050 mil. Kč.
Skupina je tvořena třemi hlavními a čtyřmi menšími členy. Mezi vedoucí členy skupiny patří BRANO a.s., ATESO a.s. a na ruském trhu působící BRANOROS a.s.. Tito členové vytváří převážnou část obratu především ve výrobkových sortimentech: výrobky pro autoprůmysl, mechanické zvedací zařízení, zavírače dveří, slévárenské výrobky, výroba nářadí.

Ve skupině je zaměstnáno v současné době okolo 2020 zaměstnanců.

Členové skupiny jsou certifikováni v ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1 i ISO 14 000.

BRANO GROUP je i v oblasti inovací v automobilovém průmyslu spolehlivě procesně řízená společnost a je konkurenceschopným vývojovým partnerem pro zákazníky. Inovativnost BRANO GROUP pokrývá rozsáhlou oblast.

Neustálé inovace provádí projektově řízenými multifunkčními týmy s maticovou strukturou řízení. Všechny projekty probíhají jako standardní proces vývoje s analýzou, plánováním a prováděním podle strategií firmy a standardů daných výrobkových skupin. Technické prostředky pro inovační proces využívají k designu a testování nejmodernější techniky plně kompatibilní se světovými standardy. Silná stránka vývoje BRANO GROUP je v lidech, jejich odborných znalostech s přímým propojením na vývojově realizační pracoviště, testovací laboratoře a úzký kontakt s vývojovými pracovišti u zákazníka.

Tento proces lze dokumentovat stále se zvyšujícím potenciálem spolupracovníků v multifunkčních týmech.

Kvalitní spolupracovníky hledá BRANO GROUP na vysokých školách, a proto dne 11. května proběhla na VŠB–TUO prezentace společnosti určená speciálně pro studenty 4. a 5. ročníku a doktorského studia dvou fakult: Fakulty stojní a Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Informace přijeli studentům předat personální ředitelka společnosti Ing. Miloslava Večerková a vedoucí vývoje dveřních systémů Ing. Eduard Polák.

Během této prezentace získali studenti informace o skupině BRANO GROUP i jednotlivých členech této skupiny, o renomovaných odběratelích a především o možnostech uplatnění. Možnosti se zde naskýtají nejen pro absolventy, ale také pro studenty, kteří by chtěli zajímavé téma diplomové práce, nebo by měli zájem o letní brigádu.

Po skončení prezentace obou zástupců BRANO GROUP zůstali na místě nejžhavější zájemci o možnosti spolupráce z řad studentů a dalších několik desítek minut živě diskutovali, kde by se zrovna oni mohli uplatnit.

Pokud jste se nemohli zmíněné prezentace zúčastnit a máte zájem o informace ze společnosti BRANO GROUP, kontaktujte nás v kanceláři INFOCENTRA, e-mailem (info@revic.cz) nebo se můžete obraťte přímo na největší členy skupiny BRANO GROUP:
BRANO a.s.
747 41 Hradec nad Moravicí
ATESO a.s.
Centrála – Náměstí Boženy Němcové 1,
466 90 Jablonec nad Nisou

   
   


aktualizováno: 12.01.2004 10:44:49