REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Exkurze do společnosti BOSCH Diesel Vytiskni stránku 

Dne 20. 4. 2006 jsme se zúčastnili již druhým rokem celodenní exkurze do jednoho ze tří jihlavských výrobních závodů společnosti BOSCH Diesel Závodu III. Pávov. Exkurze byla nabídnuta INFOCENTRU VŠB - TUO na základě aktivní účasti a spokojenosti společnosti s úspěchem personalistické akce Symbióza.

Společnost BOSCH byla založena Robertem Boschem v roce 1886 ve Stuttgartu v Německu. V dnešní době zaměstnává přes 225 000 zaměstnanců ve 260 závodech po celém světě. V naší republice se nacházejí tři výrobní závody Bosch a to v Jihlavě Bosch Diesel v Českých Budějovicích Robert Bosch a v Brně Bosch Rexroth.
Z Ostravy jsme vyjeli ráno v 7:30 od Rektorátu VŠB – TUO a zhruba za tři hodiny jsme dorazili do závodu III. BOSCH Diesel v Jihlavě. Po příjezdu se nás ujal Ing. Michal Navrátil, kde po krátkém občerstvení jsme byli seznámeni s historickým vývojem firmy, jejím současným postavením na národním i mezinárodním trhu a s jejími plány budoucího rozvoje firmy.
Následovala odborná technická přednáška, kde odborní pracovníci představili účastníkům stěžejní výrobky závodu a to nejen formou prezentace, ale i hmotnými modely výrobků.
Po vydatném obědě proběhla prohlídka výrobního provozu za odborného výkladu zaměstnanců s použitím bezdrátového komunikačního zařízení headsetu. Naši průvodci nás seznámili s výrobními stroji a postupy, které jsou aplikovány při výrobě. Na závěr exkurze byli všichni informováni o možnostech všestranného uplatnění absolventů, o možnostech řešení témat diplomových prací, získání odborné praxe, brigád a v neposlední řadě také s požadavky na nové uchazeče o zaměstnání a výhodami, které společnost svým zaměstnancům poskytuje.
Své názory na průběh celé akce sdělili studenti, kteří se exkurze zúčastnili:
„Společnost BOSCH je velmi zajímavá pro uplatnění v oboru strojírenské technologie. Měl jsem zájem o práci v této společnosti a proto jsem se zúčastnil této exkurze. Prezentace firmy mě utvrdila v rozhodnutí usilovat právě zde o získání zaměstnání nejen kvůli nabízenému platovému ohodnocení, ale i prestiži firmy.“
Petr Navrátil, 5. ročník FS – obor Strojírenská technologie

„Na exkurzi bylo vidět, že pro firmu BOSCH patří k jejím prioritám péče o vzdělávání a spokojenost zaměstnanců. Například hradí různé vzdělávací a jazykové programy, navíc se snaží zlepšovat svým zaměstnancům jejich pracovní prostředí apod.“
Václav Houba, 4. ročník FS – obor Strojírenská technologie

Z ohlasů studentů je patrné, že všichni zhodnotili exkurzi pozitivně jak po stránce odborné, tak po stránce organizační. Závěrem nezbývá než poděkovat pracovníkům firmy BOSCH Diesel, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh celé akce a těšit se na další možnou spolupráci.

Text: Ing. et Ing. Mgr. Jana Nováková
Foto: Jiří Petrů

 

 
  


aktualizováno: 14.06.2006 18:06:43