REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Exkurze do společnosti BOSCH Diesel Vytiskni stránku 

Letošní personalistické akce Symbióza se poprvé v historii zúčastnila firma BOSCH Diesel Jihlava. Úspěch tohoto projektu je velmi mile překvapil a na jeho základě nabídli INFOCENTRU VŠB-TUO možnost uspořádat celodenní exkurzi do jednoho z jejich tří výrobních závodů.

Společnost BOSCH byla založena Robertem Boschem v roce 1886 ve Stuttgartu a v dnešní době zaměstnává 225 000 zaměstnanců ve 260 závodech po celém světě. Kořeny této společnosti v českých zemích sahají do 20tých let minulého století, kdy byla založena první pobočka v Praze. V dnešní době jsou v ČR 3 výrobní závody zaměstnávající přes 7 000 lidí z toho asi 5 600 pracuje v Jihlavském BOSCH Dieselu. Tato pobočka byla založena 4. ledna 1993 jako společný podnik německé firmy Robert Bosch GmbH a jihlavského strojírenského závodu Motorpal a.s. Díky stále rostoucí poptávce po výrobcích se podnik neustále rozrůstal. V dnešní době je největším a nejúspěšnějším zaměstnavatelem v kraji Vysočina.

Dnem D, kdy z VŠB-TUO vyrazil autobus plně obsazený zájemci o exkurzi, se stal 27. duben. Po vřelém přivítání byl program odstartován přednáškou o historickém vývoji firmy. Následovala odborná technická prezentace, která účastníky seznámila s hlavním výrobním programem závodu, technologiemi výroby a automatickými linkami. Následně proběhla prohlídka výrobního provozu za odborného výkladu zaměstnanců s použitím bezdrátového komunikačního zařízení headset, který se používá k přenosu výkladu k jednotlivým posluchačům v provozu. Závěrem byli všichni účastníci seznámeni pracovníky personálního oddělení s možnostmi všestranného uplatnění absolventů, s možností řešení témat diplomových prací, získání odborné praxe a brigád. K velkým výhodám zaměstnanců patří výborné sociální zázemí, které podnik nabízí. Konkrétně se jedná např. o příspěvek na bydlení či dopravu, bezplatné jazykové kurzy, finanční zvýhodnění znalosti cizího jazyka a mnoho dalších.

Organizace exkurze byla ve všech směrech perfektní a i ohlasy zúčastněných byly pouze kladné. Nezbývá než poděkovat všem pracovníkům firmy BOSCH Diesel, kteří se zasloužili o bezproblémový průběh celé akce a těšit se na další spolupráci.

 
  


aktualizováno: 17.06.2005 14:15:42