REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Career Pizza se společností Arthur Andersen Vytiskni stránku 

Na konci února dostaly necelé tři desítky vybraných studentů 5. ročníků a absolventů VŠB-TUO možnost sejít se na neformálním odpoledním posezení se společností Arthur Andersen a prodiskutovat možnosti získat zaměstnání v této prestižní firmě.

Akci pořádalo INFOCENTRUM VŠB-TUO v úzké spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO, o čemž svědčí nejen reprezentační prostory, ve kterých k tomuto setkání došlo – zasedací místnost děkana EkF VŠB-TUO, ale také účast pana děkana prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc. a proděkana pro studium doc. Ing. Josefa Fialy, CSc. jako čestných hostů prezentace.

Career Pizza proběhla ve dvou etapách. Nejprve zástupci společnosti Arthur Andersen představili společnost a vysvětlili zúčastněným studentům a absolventům v kostce jaké zaměstnance společnost hledá a co naopak může nabídnout.

Po krátké přestávce spojené s občerstvením ve formě kvalitní pizzy z vyhlášené ostravské pizzerie následovala druhá část odpoledne, během níž se účastníci rozdělili do několika diskutujících skupin, ve kterých si obě zúčastněné strany mohly blíže vysvětlit své představy budoucí možné spolupráce.

Záběry z akce jasně dokumentují, že bylo o čem hovořit! Během plodných diskusí si účastníci ani nepovšimli, jak postoupil čas, a že se mezitím venku rychle setmělo. Na závěr byli všichni přítomní pozváni na akci příští s názvem Hvězdy finančního nebe.

 
 


aktualizováno: 08.01.2004 16:31:40