REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbiza 2006 Vytiskni strnku 
 

konference "Kompetence absolvent"

7. bezna 2006 VŠB-TUO

setkání zástupc firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

8. bezna 2006 VŠB-TUO

AKCE JE POÁDÁNA V SOUINNOSTI S VEDENÍM VŠB-TUO
A PARTNERY PROJEKTU
STATUTÁRNÍM MSTEM OSTRAVA A GRADA PUBLISHING, a.s.
 
Hodnotící dotazník pro firmy, které se úastnily akce SYMBIÓZA 2006

Úterý 7. bezen 2006
Po celý den probíhala konference „Kompetence absolvent
”.

  

Všichni úastníci se následn znovu sešli na slavnostním rautu v prostorách menzy.

  

Steda 8. bezen 2006
Druhý den se firmy prezentovaly studentm nejen na svých stáncích,

  
  
  
  

ale také pomocí dalších forem vzájemného kontaktu: 10 minutových prezentací a osobních pohovor.

  

 

Dkujeme všem úastníkm z ad firem, vedení i dalším zástupcm univerzity, studentm a absolventm VŠB-TUO a ostatním návštvníkm za jejich úast a spolupráci na akci SYMBIÓZA 2006.

 

 

 

INFOCENTRUM VŠB-TUO

 

Symbióza 2005 slovem a obrazem | Symbióza 2004 slovem a obrazem | Symbióza 2003 slovem a obrazem | Symbióza 2002 slovem a obrazem

Kontaktní adresa:
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat
INFOCENTRUM VŠB-TUO, Studentská 1770 (E320), 700 32 Ostrava – Poruba,
tel./fax: 597 326 375
e-mail: info@revic.cz, http://www.revic.cz


aktualizovno: 15.12.2006 12:10:50