REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Symbiza 2005 Vytiskni strnku setkání zástupc firem s managementem univerzity a pedagogy

8. bezna 2005 VŠB-TUO

setkání zástupc firem se studenty a absolventy VŠB-TU Ostrava

9. bezna 2005 VŠB-TUO

AKCE BYLA POÁDÁNA V SOUINNOSTI S VEDENÍM VŠB-TUO A
PARTNEREM PROJEKTU STATUTÁRNÍM MSTEM OSTRAVA

Úterý 8. bezen 2005
V dopoledních hodinách probhl informaní seminá o VŠB-TUO.

  

Odpoledne navštvaly firmy zástupce univerzity na jejich pracovištích.

  

Všichni úastníci se následn znovu sešli na slavnostním rautu v prostorách menzy.

  

Steda 9. bezen 2005
Druhý den se firmy prezentovaly studentm nejen na svých stáncích,

  
  
   

ale také pomocí dalších forem vzájemného kontaktu.

  

 
Dkujeme všem úastníkm z ad firem, vedení i dalším zástupcm univerzity, studentm a absolventm VŠB-TUO a ostatním návštvníkm za jejich úast a spolupráci na akci SYMBIÓZA 2005

INFOCENTRUM VŠB-TUO


Kontaktní adresa:
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat
INFOCENTRUM VŠB-TUO, Studentská 1770 (E320), 700 32 Ostrava – Poruba,
tel./fax: 597 326 375
e-mail: info@revic.cz, http://www.revic.cz


aktualizovno: 05.01.2006 13:40:03