REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Hvězdy finančního nebe 2004 Vytiskni stránku 

Již tradičně pár týdnů před Vánocemi se každoročně v prostorách EkF VŠB-TUO prezentují čtyři největší poradenské společnosti působící jak v České republice tak v zahraničí. Akce byla uspořádána poslední listopadový den INFOCENTREM VŠB-TUO ve spolupráci s vedením EkF VŠB-TUO.

Prezentace i setkání se studenty se konaly již podle osvědčeného receptu, který vyplývá z každoročních zkušeností. Před devátou hodinou ranní se zástupci firem jmenovitě za společnosti Deloitte Vendula Ostrá, Ernst&Young Monika Végh, KPMG Jan Charous a PricewaterhouseCoopers Markéta Štrajtová setkali s děkanem EkF VŠB-TUO prof. Ing. Jiřím Kernem, CSc. V průběhu jednání všichni zúčastnění projevili zájem o další budoucí spolupráci. Dále měli možnost nastínit své plány vzdělávání a následného zaměstnávání studentů a absolventů EkF VŠB-TUO.

V 9:15 se již připravené firmy mohly plně věnovat prezentacím pro studenty 3. ročníků ve dvacetiminutových blocích. Stěžejní prezentace pro 4. a 5. ročníky vždy v desetiminutovém trvání byla uvedena vstřícnými slovy pana proděkana doc. Ing. Josefa Fialy, CSc., který všechny účastníky pozdravil za vedení fakulty. Během setkání se společnosti uvedly a podaly studentům základní informace o historii, oblasti působení, struktuře, volných pozicích i průběhu výběrového řízení.
Příležitost pro diskuzi a neformální přístup ke studentům byla v druhé polovině dne, kdy se jednotlivé společnosti přesunuly do místností, kde se po 45 minutách střídali studenti, kteří se chtěli dozvědět ještě mnohem více. Nutno podotknout, že někteří absolvovali diskuse všech čtyř firem a strávili tak více než 3,5 hodiny získáváním a porovnáváním nových poznatků. Společnosti se během těchto setkání snažily podat maximální informace pro své možné budoucí zaměstnance prostřednictvím příjemné atmosféry, která v místnostech panovala. Zástupci firem se dotkli témat volných pozic, částí výběrových řízení, zaměstnaneckých výhod, kariérního růstu, firemní kultury a dalších. Že se společnosti nevyhýbaly opravdu žádným otázkám, svědčí i fakt, že stranou nezůstala oblast platových podmínek. Studenti a zároveň budoucí absolventi se tak dozvěděli nejaktuálnější podrobné informace o svém možném budoucím uplatnění v těchto společnostech a odnesli si spoustu důležitých materiálů. Obě strany odcházely s pocitem užitečně stráveného času.

Pokud litujete, že jste se akce nezúčastnili nebo nemohli zúčastnit, dovolte mi, abych vás jménem INFOCENTRA VŠB-TUO pozvala na personalistickou akci Symbiózu 2005, která se letos stala největší akcí svého druhu v ČR. Bude se konat 9. března 2005, zde se s těmito a dalšími společnostmi můžete opět setkat. Další informace o firmách a nejen o nich hledejte na webu: http://www.revic.cz.

 
 
 


aktualizováno: 10.06.2005 15:11:56