REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 
Léto s Davidem Gruberem 2002 Vytiskni stránku 

I toto léto nabídlo INFOCENTRUM VŠB–TUO již tradiční vzdělávací kurz Davida Grubera. V prostorách VŠB–TUO jsme přivítali nejen pravidelné, ale i nové účastníky s motivací osvojit si techniky duševní práce a promítnout je jako své plus do každodenního života. To vše provázela pohodová atmosféra prázdninového setkání, kterou lektor navodil i záměrně, aby účastníky inspiroval, jak nejefektivněji nalézt pohodu a klid v dnešní uspěchané době.

Vše začalo uvědoměním si sama sebe a svých stávajících kvalit, když si účastníci při výkladu a testech odhalili povahové vlastnosti u sebe i druhých, umění zvládat stres a negativní emoce a taky jak s nimi pracovat, což bylo náplní „Emotion managementu“.

Další oblastí náplně kurzu bylo studium a metodika výuky anglického jazyka. David Gruber díky svým osobním několikanásobným zkušenostem z jazykových škol ve Velké Británie a Austrálii podal návod nejefektivnějších přístupů ke studiu a rady jak si získané uchovat, zmínil „Umění přinutit se nepřestat“, kterému se dle jeho zkušeností dá naučit. Na pomoc k této tématice si David Gruber přizval kamarádku paní PhDr. Olgu Vítkovskou, majitelku vzdělávací agentury Business Skills Training, která přispěla zamyšlením nad prvotním rozlišením potřeb (dosažení cílových dovedností) každého jednotlivce při výuce jazyka a až na tomto základě doporučila si dále volit z možných cest odpovídající formu výuky, intenzitu, místo a v neposlední řadě vhodného vyučujícího. Díky nedávnému pobytu Davida Grubera v Austrálii přidal i on k této tématice mnoho dalších užitečných informací o možnostech pobytu, studia či práce v Austrálii.

„Time management aneb 100 rad…“ je název nové publikace Davida Grubera a současně posledním tématem letního setkání. Účastníkům bylo na běžných každodenních situacích prezentováno, jak nakládat co nejlépe s časem, např. jak řídit čas nejen při vedení diáře, adresáře, telefonování, ale i při práci s internetem, e–maily a jinými informačními návaly, mobilním telefonem, krátkými textovými zprávami, vyjednávání a zajištění slušného příjmu, zvládnutí angličtiny, obchodování či týmové práce. Letošní kurz Davida Grubera opět určitě zaujal a na jeho další pokračování se můžeme již nyní těšit.

Pro zájemce o techniky duševní práce D. Grubera uvádíme adresu jeho www stránek: www.gruber.cz , kde je možné získat více informací včetně přehledu plánovaných akcí.

  
  
 


aktualizováno: 09.01.2004 07:41:26