Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 250

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 267

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 281

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 282

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 286
REGIONÁLNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ INFOCENTRUM, o.s. (REVIC)
e-mail:
info@revic.cz
 


 
 

 

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/www/index.php on line 156

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 84

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 86
Odborné konference a semináře Vytiskni stránku 

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 7

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 127

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 128

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.revic.cz/www/system/functions.php on line 131

Mezinárodní odborná konference „Kompetence absolventů vysokých škol“

Cílem konference bylo najít a pojmenovat slabé stránky absolventů vysokých škol při uplatnění na trhu práce. Záměrem bylo zajistit odpovídající množství podnětných vystoupení účastníků konference. Kromě vlastních vystoupení byli účastníci obohaceni o další názory také prostřednictvím sborníku příspěvků. Závěry konference implementované do praxe by měly rozšířit silné stránky absolventů, eliminovat jejich slabé stránky a pomáhat tak jednoduššímu uplatnění absolventů na trhu práce.

Tématické bloky:

  • Zkušenosti zaměstnavatelů s uplatněním absolventů vysokých škol na trhu práce
  • Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli při zajišťování vyšší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
  • Profesní poradenství na vysokých školách 

 

Mezinárodní odborný seminář „Cesty ke zvyšování kompetencí absolventů vysokých škol“

Cílem semináře bylo nalézt směry a konkrétní nástroje, které povedou k navyšování úspěšného uplatnění absolventů na trhu práce.

Tématické bloky:
 

  • Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli při zajišťování kompetencí absolventů potřebných pro úspěšný vstup na trh práce
  • Vzdělávání zaměřené na posilování klíčových kompetencí
  • Nástroje zaměstnavatelů sloužící k doplnění kompetencí absolventů vyžadovaných v zaměstnání

 

 


aktualizováno: 01.01.2011 17:38:28